Mobiele menu

The Dutch Families First Effectiveness Study

Hoe effectief is de crisisinterventie Families First? Deze snel ingezette behandeling heeft als doel een dreigende uithuisplaatsing van kind(eren) te voorkomen. Getoetst is of deze aanpak effectiever is dan een plaatsing van het kind in een behandelingscentrum of pleeggezin. Meer specifiek is onderzocht of Families First een uithuisplaatsing kan voorkomen. En of hierdoor het functioneren van kind en gezin verbetert? En tenslotte of de goede manier uitvoeren van Families First tot betere uitkomsten leidt?

Het onderzoek is uitgevoerd bij Bureau Jeugdzorg en andere zorgaanbieders in Overijssel. De opzet was een randomized controlled trial (RCT), een klinisch vergelijkend onderzoek. Kinderen worden dan willekeurig toegewezen aan een thuisbehandeling of uithuisplaatsing. Om verschillende redenen konden niet genoeg kinderen gevonden worden om mee te doen aan het onderzoek. Het project is daarom voortijdig gestopt en heeft een doorstart gemaakt onder projectnummer 8200.0007.

Verslagen


Eindverslag

Het doel van The Dutch Families First Effectiveness Study is het onderzoeken van de effectiviteit van crisisinterventie bij gezinnen in crisis waarbij een uithuisplaatsing van een of meer kinderen dreigt. In het onderzoek wordt de hypothese getoetst dat een kortdurende intensieve behandeling in de gezinssituatie (Families First) effectiever is dan het kind daadwerkelijk uithuis te plaatsen in behandelingscentrum op pleeggezin. Meer specifieke hypotheses zijn (1) dat Families First een uithuisplaatsing kan voorkomen en er ook in slaagt het kind- en gezinsfunctioneren te verbeteren, (2) dat het getrouw zijn aan de uitgangspunten van Families First leidt tot betere uitkomsten. Bij dit laatste gaat het om tijdsaspecten als duur, frequentie van bezoeken, intensiteit in uren per week en beschikbaarheid, inhoudelijke aspecten als doelgerichtheid, het gebruik van specifieke therapeutische technieken en het geven van concrete ondersteuning en begeleidingsaspecten als supervisie. Zowel de thuisbehandeling als de uithuisplaatsing duurt 4 weken, met een uitloop naar 6 weken. Het onderzoek vindt plaats bij Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders in de provincie Overijssel. De onderzoeksopzet is die van een randomized controlled trial (RCT), de met uithuisplaatsing bedreigde kinderen worden willekeurig toegewezen aan een van de twee condities: thuisbehandeling of uithuisplaatsing. Voor de uitvoering is een inclusieschema opgesteld (zie Bijlage 1) en een flowchart van de instroom (zie Bijlage 2).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
82000002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2006
2007
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.W. Veerman
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting De Waarden