Mobiele menu

A Dutch implementation of the Physical Activity Environment Policy Index (PA-EPI)

Binnen het JPI-HDHL Policy Evaluation Network (PEN) is recentelijk de Physical Activity Environment Policy Index (PA-EPI) ontwikkeld. De PA-EPI is een tool gericht op het monitoren en benchmarken van implementatie van beleid voor de bevordering van een gezonde beweegomgeving. De PA-EPI bevat 45 indicatoren voor beleidsimplementatie verdeeld over acht beleidsdomeinen en zeven beleidsondersteunende domeinen.
De beleidsdomeinen zijn: onderwijs, stedelijk ontwerp, transport, werkplek, gezondheidszorg, massa media, samenleving/gemeenschap, en sport voor iedereen.
De beleidsondersteunende domeinen zijn: leiderschap, bestuur, monitoren, financiering, interactie, werkgroep formatie, gezondheid in beleid.

Doel

Het doel van het implementeren van de PA-EPI in Nederland is om een overzicht te krijgen van de implementatie van rijksoverheidsbeleid omtrent lichamelijke activiteit, de sterke en zwakke punten in de implementatie van beleid te identificeren, en aanbevelingen en acties te formuleren en deze verspreiden onder beleidsmedewerkers.

Aanpak/Werkwijze

De implementatie van de PA-EPI zal plaatsvinden door het doorlopen van een stappenplan bestaande uit acht fases: 1) contextanalyse, 2) overzicht huidige beleidsmaatregelen, 3)rapport met bewijsstukken, 4) valideren van het rapport met bewijsstukken met ambtenaren/ beleidsmakers, 5) beoordelen vanimplementatie van beleid met de PA-EPI, 6) wegen, aggregeren en berekenen van PA-EPI scores, 7) identificeren van acties en beleidsaanbevelingen, 8) disseminatie naar grotere groep beleidsmakers/overheidsorganen.

(Verwachte) resultaten 

Het doorlopen van de PA-EPI geeft regionale en nationale beleidsmakers een evidence based documentatie van de status van implementatie van beleid voor een gezonde beweegomgeving. Door het formuleren van aanbevelingen en barrières van implementatie worden concrete handvatten geboden aan beleidsmakers om met beleid beweegdoelen te stimuleren. Dit onderzoek zal dus leiden tot specifieke resultaten en aanbevelingen voor de Nederlandse context en zal beleidsmakers aanzetten tot reflectie op de implementatie van relevant beleid, met aanknopingspunten om deze te verbeteren in Nederland. Implementatie van beleid voor een gezonde beweegomgeving in Nederland wordt voor het eerst systematisch gemonitord, vergeleken met nationale en internationale context om tot haalbare aanbevelingen te komen voor een gezonde beweegomgeving.

Kenmerken

Projectnummer:
09100252210002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
NR den Braver
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc