Mobiele menu

The Dutch Injection versus Surgery TRIal in CTS patients (DISTRICTS): a multi-center randomized controlled trial comparing two treatment strategies (dossiernummer 837004025)

De DISTRICTS is een groot Nederlands onderzoek bij 940 patiënten met het carpaletunnelsyndroom. Het carpaletunnelsyndroom kan worden behandeld met een operatie of door een injectie met ontstekingsremmers bij de pols. Het doel van de DISTRICTS is om uit te zoeken wat de beste behandelstrategie is: direct opereren of eerst starten met een injectie.
In verband met een tegenvallend aantal deelnemers aan het onderzoek subsidieerde ZonMw-ZE&GG een gecombineerde aanpak om de rekrutering van deelnemers te bevorderen. Dit in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.
Er werden structurele bijeenkomsten met lokale onderzoekers georganiseerd en een instructievideo voor rekrutering van deelnemers werd beschikbaar gesteld. Daarnaast werd een onkostenvergoeding geboden aan de deelnemende ziekenhuizen om de administratieve- en logistieke procedures te verbeteren.
In november 2021 is de laatste deelnemer geïncludeerd en de laatste meting wordt in mei 2023 verricht. De verwachting is dat de eerste resultaten eind 2023 bekend zijn.

Bekijk de bijbehorende zorgevaluatie van deze inclusieversneller.

Verslagen


Eindverslag

In november 2017 startte de ‘Dutch Injection vs. Surgery TRIal In Carpal Tunnel Syndrome patients’ (DISTRICTS) met maar liefst 33 deelnemende ziekenhuizen door heel Nederland. Dit is een grote landelijke studie bij patiënten met het carpaletunnelsyndroom. Het carpaletunnelsyndroom komt veel voor. Door beknelling van de handzenuw bij de pols ontstaan vaak klachten van pijn en tintelingen in de hand, en kan ook zwakte optreden. De behandeling kan bestaan uit een operatie, waarbij ruimte gemaakt wordt voor de zenuw, of uit een injectie met ontstekingsremmers bij de pols. Na initiële behandeling met een injectie is bij een deel van de patiënten later toch een operatie nodig. Het doel van de DISTRICTS is om uit te zoeken wat de beste behandelstrategie is: direct opereren of eerst een injectie met ontstekingsremmer. Na de behandeling worden de studiedeelnemers nog 1,5 jaar gevolgd.
Het carpaletunnelsyndroom komt veel voor. Door beknelling van de handzenuw bij de pols ontstaan klachten van pijn en tintelingen in de hand, en kan ook zwakte optreden. De behandeling kan bestaan uit een operatie, waarbij ruimte gemaakt wordt voor de zenuw, of uit een injectie met ontstekingsremmers bij de pols. Na initiële behandeling met een injectie is bij een deel van de patiënten later toch een operatie nodig. Het doel van het al lopende onderzoek is te onderzoeken wat de beste behandelstrategie is: direct opereren of eerst een injectie met ontstekingsremmer. Helaas is de inclusie van deelnemers vertraagd. De extra financiering wordt gebruikt om de inclusie met een gecombineerde aanpak te verbeteren, onder meer door structurele bijeenkomsten met de onderzoekers uit de deelnemende centra, het beschikbaar stellen van een instructievideo over de inclusie, en het bieden van een onkostenvergoeding, zodat administratieve- en logistieke procedures lokaal worden verbeterd.

Kenmerken

Projectnummer:
10330112010005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. R.M.A. de Bie