Mobiele menu

Dutch Trainee Cup Haarlemmermeer

Projectomschrijving

In de Dutch Trainee Cup Haarlemmermeer gaan sport en zorg aan de slag om jongeren van 16-21 jaar met multiproblemen die in een kwetsbare situatie zitten (bijv. vluchteling met status, een beperking, meervoudige problematiek, overbelastingen en/of beperkte financiële ruimte) aan het bewegen te krijgen. Het is bekend dat deze doelgroep nauwelijks sport. De sportvereniging is behalve een plek waar gesport kan worden ook een ontmoetingsplaats. Tijdens dit project gaan wij deze jongeren motiveren middels:

 • wekelijkse sportlessen bij voetbalverenigingen DSOV en VVC en hockeyclub de Kikkers;
 • wekelijks vrijwilligerswerk op de club om meer binding met de club te krijgen;
 • Life Goals Sessies waarin sociale vaardigheden worden getraind;
 • gesprekken met de sportpsycholoog om de intrinsieke motivatie te activeren
  Dit doen wij naar een vast concept van St. Life Goals, waarin Sportservice en Leger des Heils samen met de hierboven genoemde sportverenigingen trekker zullen zijn.

Verslagen


Eindverslag

Gedurende het project bleek het erg lastig om een structurele groep bij elkaar te krijgen, waardoor de uitvoering iets anders is verlopen dan vooraf beschreven. In de projectperiode zijn er verschillende activiteiten georganiseerd voor 'kwetsbare' jongeren zoals een sportcarrousel (reeks naschools aanbod met verschillende sporten) op de praktijkschool, zwemlessen voor statushouders/vluchtelingen, een aantal sporttoernooien/-evenementen en verschillende losse sportlessen. De (nieuwe) samenwerkingspartners bleken een belangrijke schakel naar de doelgroep en hebben veel baat gehad bij het project met betrekking tot het bereiken en de begeleiding van de jongeren. Tijdens de projectperiode hebben 15 mensen de opleiding gevolgd tot Maatschappelijk Sportcoach en in samenwerking met Meerwaarde, stichting Vluchtelingenwerk en een aantal sportaanbieders hebben we veel kwetsbare jongeren de positieve effecten van sport en beweging laten ervaren.

In de Dutch Trainee Cup Haarlemmermeer zijn samenwerkingspartners uit de sport en de zorg aan de slag gegaan om jongeren van 16-21 jaar met multiproblemen die in een kwetsbare situatie zitten (bijv. statushouder nieuw in de gemeente, een beperking, meervoudige problematiek, overbelastingen en/of beperkte financiële ruimte) aan het sporten en bewegen te krijgen. Deze jongeren staan buiten de samenleving en zijn moeilijk te bereiken. Het is bekend dat deze doelgroep nauwelijks gebruik maakt van het reguliere bestaande sportaanbod.

De sportvereniging is behalve een plek waar gesport kan worden ook een ontmoetingsplaats waar mensen met elkaar optrekken, emoties en ervaringen met elkaar delen en respect voor elkaar krijgen. Dit draagt bij aan de sociale cohesie en de integratie in de samenleving (Landers, 2007), iets waar de doelgroep veel baat bij heeft.

Tijdens dit project motiveren wij deze jongeren met multiproblemen voor structureel sporten en bewegen bij de sportvereniging. Afgelopen voorjaar is er bijvoorbeeld een groep jongeren gestart met een voetbalreeks, voor een half jaar. Zij trainden wekelijks bij voetbalvereniging DSOV, en hebben daarbij nog een aantal kickboxlessen gevolgd.

Dit doen wij naar een vast concept bedacht en getest door Stichting Life Goals. Team Sportservice Haarlemmermeer is samen met de hierboven genoemde sportverenigingen trekker van dit project. Samen met welzijns/zorginstellingen zoals Vluchtelingenwerk en Meerwaarde en met de gemeente
proberen we een sneeuwbaleffect te bewerkstelligen als het gaat om sportaanbod voor de kwetsbare burgers. Door te zorgen voor laagdrempelig sportaanbod waarmee we de belangrijkste drempels wegnemen, breed sportaanbod waardoor er voor ieder wat wils tussen zit, intrinsieke motivatie bij de deelnemers en het voorkómen van uitval, hebben wij een succesvol, vernieuwend en hopelijk structureel project in de gemeente!

Samenvatting van de aanvraag

In de Dutch Trainee Cup Haarlemmermeer gaan sport en zorg aan de slag om jongeren van 16-21 jaar met multiproblemen die in een kwetsbare situatie zitten (bijv. vluchteling met status, een beperking, meervoudige problematiek, overbelastingen en/of beperkte financiële ruimte) aan het bewegen te krijgen. Het is bekend dat deze doelgroep nauwelijks sport. De sportvereniging is behalve een plek waar gesport kan worden ook een ontmoetingsplaats. Tijdens dit project gaan wij deze jongeren motiveren middels:

 • wekelijkse sportlessen bij voetbalverenigingen DSOV en VVC en hockeyclub de Kikkers;
 • wekelijks vrijwilligerswerk op de club om meer binding met de club te krijgen;
 • Life Goals Sessies waarin sociale vaardigheden worden getraind;
 • gesprekken met de sportpsycholoog om de intrinsieke motivatie te activeren
  Dit doen wij naar een vast concept van St. Life Goals, waarin Sportservice en Leger des Heils samen met de hierboven genoemde sportverenigingen trekker zullen zijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524005354
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2016
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W.A.N. Werker
Verantwoordelijke organisatie:
Sportvereniging Door Sport Ontspanning Vijfhuizen