Mobiele menu

Dutch TRUFFLE: the UmbilicoCerebral Ratio in late preterm Fetal Growth Restriction

Als een ongeboren baby te klein lijkt voor de zwangerschapsduur is er mogelijk een groeiprobleem omdat de placenta niet goed werkt. De baby is dan bedreigd. De baby kan echter ook ‘normaal’ klein zijn. Omdat een groeiprobleem ernstige gevolgen voor een baby kan hebben (oa sterfte) behandelen we alle kleine baby’s als zodanig. Voor normale baby’s is dat onnodig en wellicht schadelijk.

In dit onderzoek wordt de placentafunctie ingeschat met een echometing van twee bloedvaten: in het hoofd en in de navelstreng. Als de verhouding daartussen afwijkend is, is de baby mogelijk bedreigd. Onderzoeksvraag: is het beter een baby versneld geboren te laten worden zodat het minder lang blootgesteld is aan ondervoeding, maar minder rijp is?
Plan: Vrouwen met een baby die echoscopisch te klein lijkt worden gevolgd en als de echometingen afwijkend worden wordt ze gevraagd deel te nemen aan het gerandomiseerde onderzoek, waarbij de baring wordt nagestreefd of wordt afgewacht.

Deze studie is voortijdig gestopt. De onderzoeksvragen zijn niet (volledig) beantwoord.

Producten

Titel: Study protocol for a randomized trial on timely delivery versus expectant management in late preterm small for gestational age pregnancies with an abnormal umbilicocerebral ratio (UCR): the DRIGITAT study
Auteur: M Smies , S E Damhuis, R G Duijnhoven, A G Leemhuis , S J Gordijn , W Ganzevoort
Magazine: Trials
Begin- en eindpagina:
Link: https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-022-06561-w
Titel: Study protocol for a randomized trial on timely delivery versus expectant management in late preterm small for gestational age pregnancies with an abnormal umbilicocerebral ratio (UCR): the DRIGITAT study
Auteur: Smies M, Damhuis SE, Duijnhoven RG, Leemhuis AG, Gordijn SJ, Ganzevoort W.
Magazine: Trials
Begin- en eindpagina:
Link: https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-022-06561-w

Kenmerken

Projectnummer:
843002825
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.W. Ganzevoort MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC