Mobiele menu

Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt Haaglanden

Projectomschrijving

Aanleiding voor het project Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt (DZOidB)  was de versnippering in de aanpak van problematiek in het sociale- en zorgdomein. Er zijn veel initiatieven, veel aanbieders, maar wat vaak ontbreekt is een gezamenlijke focus op duurzame zorg, preventie en welzijn.

Doel

Het effectief en efficiënt ondersteunen van de ontwikkeling naar duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt in de regio Haaglanden.

Werkwijze

Verschillende partijen bundelden in DZOidB hun kennis en expertise en verbinden hun relatienetwerken. Ze stelden zich op als ambassadeurs en motiveerden het bredere werkveld, gemeenten en zorgverzekeraars tot domeinoverstijgende samenwerking. De inhoudelijke focus lag op vitaliteit, toegankelijkheid en laagdrempelige voorzieningen, zelfredzaamheid, de burger in zijn kracht, het vermijden van verspilling en het optimaal benutten van beschikbare voorzieningen. Het netwerk DZOidB wordt voortgezet in 2015.

Samenwerkingspartners

Transmurale Zorg Den Haag e.o., Lijn 1, Elzha, Zorgscala, GGD Haaglanden, Xtra, PEP en Zorgbelang ZH. In het netwerk zijn alle verschillende perspectieven van DZOidB samengekomen. Zowel het perspectief van preventie, eerstelijnszorg, VVT, welzijn, informele zorg en vrijwilligerswerk als het patiëntenperspectief.

Resultaten

In dit netwerk zijn onderstaande activiteiten uitgevoerd.

  • Kennismaken, elkaars belangen leren kennen, inzicht krijgen in elkaars doelen.
  • Analyse van de ‘Haagse’ situatie, kansen en bedreigingen. Versnippering, maar ook veel coalitievorming in wisselende samenstelling.
  • Het opstellen van een netwerkkaart.
  • Definiëren van de ‘stip op de horizon’: wijkgericht werken aan behoud en versterking van vitaliteit, toegankelijke voorzieningen, zelfredzaamheid, de burger in zijn kracht, het vermijden van verspilling.
  • Kennis delen en vermeerderen: Welke elementen, projecten, aanpakken leiden tot die duurzaamheid? Kennis delen en kennis vermeerderen over de activiteiten die er al zijn, om te komen tot gezamenlijke visie en inzicht en indien mogelijk implementatie van ‘goede voorbeelden’ in de rest van Haaglanden.
  • Het opstellen van een regionale agenda over inhoud, organisatie en financiering van ‘Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt’.

Verslagen


Eindverslag

Doelstelling van het project ‘Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt’ (hierna DZOidB) is het effectief en efficiënt ondersteunen van de ontwikkeling naar duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt in de regio Haaglanden.

De ondersteuningsorganisaties Transmurale Zorg Den Haag e.o., Lijn 1, Elzha, Zorgscala, GGD, Xtra, Zorgbelang en PEP zijn bij elkaar gekomen in een netwerk. Hulsebosch Advies heeft de rol van projectleider in het netwerk gekregen, formeel ingezet via Transmurale Zorg Den Haag e.o.
In het netwerk zijn alle verschillende perspectieven van DZOidB samengekomen. Zowel het perspectief van preventie, eerstelijnszorg, VVT, welzijn, informele zorg en vrijwilligerswerk en patiëntenperspectief. In dit netwerk zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
- Kennismaken met elkaar, elkaars belangen leren kennen, inzicht krijgen in elkaars doelen.
- Analyse van de ‘Haagse’ situatie, kansen en bedreigingen. Versnippering, maar ook veel coalitievorming in wisselende samenstelling.
- Het opstellen van een netwerkkaart.
- Definiëren van de ‘stip op de horizon’: wijkgericht werken aan behoud en versterking van vitaliteit, toegankelijke voorzieningen, zelfredzaamheid, de burger in zijn kracht, het vermijden van verspilling.
- Kennis delen en vermeerderen: Welke elementen, projecten, aanpakken leiden tot die duurzaamheid? Kennis delen en kennis vermeerderen t.a.v. de activiteiten die er al zijn, om te komen tot gezamenlijke visie en inzicht en indien mogelijk implementatie van ‘goede voorbeelden’ in de rest van Haaglanden.
- Het opstellen van een regionale agenda t.a.v. inhoud, organisatie en financiering van ‘Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt’.

Samenvatting van de aanvraag

In de regio Haaglanden is het project ‘Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt’ (DZOidB) in Uitvoering. Aanleiding hiervoor was de versnippering in de aanpak van problematiek in het sociale- en zorgdomein. Er zijn veel initiatieven, veel aanbieders, maar wat vaak ontbreekt is een gezamenlijke focus op duurzame zorg, preventie en welzijn.

Expertise bundelen

Verschillende partijen bundelen in DZOidB hun kennis en expertise en verbinden hun relatienetwerken. Ze stellen zich op als ambassadeurs en motiveren het bredere werkveld, gemeenten en zorgverzekeraars tot domeinoverstijgende samenwerking.  De inhoudelijke focus is gericht op vitaliteit, toegankelijkheid en laagdrempelige voorzieningen, zelfredzaamheid, de burger in zijn kracht, het vermijden van verspilling en het optimaal benutten van beschikbare voorzieningen. Het netwerk DZOidB wordt voortgezet in 2015.

Samenwerkende partijen zijn: Transmurale Zorg Den Haag e.o., Lijn 1, Elzha, Zorgscala, GGD Haaglanden, Xtra, PEP en Zorgbelang ZH

Kenmerken

Projectnummer:
841001001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Loes Hulsebosch
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Transmurale Zorg
Afbeelding

Organisatie van zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, is het belangrijk om te kijken hoe we van het systeem van organisatie van zorg naar het organiseren van zorg rondom de patiënt kunnen bewegen. Daarom investeren we in initiatieven zoals Zorg en Ondersteuning in de Buurt. Bekijk wat we nog meer doen.