Mobiele menu

DWARS- Kennisinfrastructuur Diversiteit Jeugdbeleid Rotterdam

Projectomschrijving

DWARS, academische werkplaats Diversiteit in het Jeugdbeleid in de Rotterdamse stadsregio, is een samenwerking tussen ErasmusMC, GGD Rotterdam-Rijnmond, Hogeschool Rotterdam, InHolland en Platform-Buitenlanders-Rijnmond.
Het doel is samenwerken ter verbetering van het bereik en zorg voor migranten kinderen en hun ouders zodat zij dezelfde kansen hebben als de algemene bevolking.

Om dit te bereiken werkt DWARS samen met beleid, onderzoek, praktijk en onderwijs. Projecten zijn: crossculturele validatie van Jeugd Monitor Rotterdam, zorgbehoeften van jonge moeders en onderzoek naar het zorggebruik van tiener meisjes. DWARS richtte zich de afgelopen jaren vooral op het ontwikkelen en bundelen van (bestaande) kennis, de komende jaren ligt de focus meer op het gebruiken en verspreiden van kennis.
Dwars zal werken langs twee hoofdlijnen:
1) Verder verspreiden van verworven en bestaande kennis
2) Samen met uitvoerende organisaties in het jeugdveld bestaande knelpunten met betrekking tot de diversiteit van de doelgroep inventariseren en aan pakken.

Flyer: Academische Werkplaatsen Jeugd: DWARS

Producten

Titel: Workshop diversiteitsbewust vakmanschap in de sociale Hogere beroepsopleidingen
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Jonge Moeders: een bijzondere groep, een aparte aanpak (JMR)
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Religieuze-levensbeschouwlijke WMO praktijken
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Delphi Consultation and policy involvement in cohort planning.
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Diversiteit in de zorg voor jeugd
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Keuzecursus Omgaan met cultuurverschillen
Titel: Verslag DWARS werkconferentie Diversiteit in Eigen Kracht
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Workshop: effectief jeugdbeleid door goed onderzoek
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Jonge moeders - actieplannen
Titel: Intervisie Jonge moeders voor professionals
Titel: Preventie van ongevallen bij kinderen
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Versterken van Diversiteitsbewust vakmanschap in het jeugdbeleid
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Jonge Moeders: een bijzondere groep, een aparte aanpak (JMR)
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: De praktijk van de wijkteams
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Zelfzedzaamheid
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: DWARS door de tijd
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Preventie in de zorg voor jeugd
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Sardes/Kennispunt Mentoring landelijke Kennispunt Mentoring en Lectoraat Dynamiek van de Stad, Hogeschool InHolland, maar trainingshandleiding ook beschikbaar op de DWARS-website
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: DWARS
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: DWARS, praktijkorganisaties en Hogeschool Rotterdam
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: InHolland, DWARS
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Sardes/Kennispunt Mentoring landelijke Kennispunt Mentoring en, Lectoraat Dynamiek van de Stad, Hogeschool InHolland, document ook beschikbaar op DWARS website
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: GGD Rotterdam Rijnmond en website DWARS
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Measuring juvenile delinquency:
Auteur: Van Batenburg-Eddes, T., Butte, D., Van de Looij-Jansen, P., Schiethart, W., Raat, H., de Waart, F, & Jansen, W.
Magazine: European Journal of Criminology
Titel: Website DWARS en GGD
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Mental health of internally displaced preschool children
Auteur: Flink IJ, Restrepo MH, Blanco DP, Ortegon MM, Enriquez CL, et al.
Magazine: Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
Titel: InHolland, maar ook beschikbaar op website DWARS
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: InHolland, maar rapport ook beschikbaar op DWARS website
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Website DWARS, Hogeschool Rotterdam, Tienermoedernetwerk
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Neighborhood ethnic diversity and behavioral and emotional problems in 3 year olds
Auteur: Flink IJ, Prins RG, Mackenbach JJ, Jaddoe VW, Hofman A, et al.
Magazine: PLoS ONE
Titel: Validity and Reliability of the Strengths and Difficulties Questionnaire in 5–6 Year Olds:
Auteur: Mieloo, C., Raat, H., van Oort, F., Bevaart, F., Vogel, I., Donker, M., & Jansen, W.
Magazine: PLoS ONE
Titel: Differences in problem behaviour among ethnic minority and majority preschoolers in the Netherlands and the role of family functioning and parenting factors as mediators
Auteur: Flink IJ, Jansen PW, Beirens TM, Tiemeier H, van IMH, et al.
Magazine: BMC Public Health
Titel: Website PBR, NJi en DWARS
Link: http://www.pbr.nu/ouderparticipatie
Titel: Website DWARS en GGD en verspreiding onder jeugdartsen en -verpleegkundigen via CJGs.
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Hogeschool Rotterdam, plan op website DWARS
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: GGD Rotterdam-Rijnmond, Hogeschool Rotterdam, Eigen KRacht centrale en onderzoeksrapport beschikbaar via DWARS-website
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Beleidspraktijken: jonge moeders in Vlaanderen en Nederland.
Auteur: Toby Witte
Magazine: Jeugdbeleid
Titel: Website DWARS
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: GGD Rotterdam-Rijnmond, Hogeschool Rotterdam, maar rapport ook beschikbaar op de DWARS-website
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Help-seeking behaviour for internalizing problems.
Auteur: Flink IJ, Beirens TM, Butte D, & Raat H
Magazine: Ethnicity & Health
Titel: InHolland, maar ook beschikbaar op website DWARS
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Tinteling
Titel: Website DWARS, GGD en verspreiding onder jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen via CJGs.
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Gemeente, GGD Rotterdam-Rijnmond en website DWARS
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Website van DWARS en GGD en verspreiding onder jeugdartsen en -verpleegkundigen via CJGs.
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Website DWARS en GGD
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: GGD Rotterdam-Rijnmond, DWARS
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Health-related quality of life of infants from ethnic minority groups
Auteur: Flink IJ, Beirens TM, Looman C, Landgraf JM, Tiemeier H, et al.
Magazine: Quality of Life Research
Titel: Hogeschool Rotterdam, Tienermoedernetwerk en website DWARS
Titel: The role of maternal perceptions and ethnic background in the mental health help-seeking pathway of adolescent girls
Auteur: Flink IJ, Beirens TM, Butte D, Raat H
Magazine: Journal of Immigrant and Minority Health
Titel: Hogeschool Rotterdam, GGD Rotterdam-Rijnmond en website DWARS
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: DWARS
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: DWARS
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Website DWARS en GGD
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: GGD Rotterdam-Rijnmond en DWARS (website)
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Pharos en DWARS
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Mental health of preschool children exposed to forced internal displacement in Colombia
Titel: Mental health of preschool children exposed to forced internal displacement in Colombia
Titel: Jonge moeders
Titel: Jonge moeders
Titel: Diversiteit in de hulpverlening
Titel: Jonge moeders
Titel: Academische werkplaatsen Diversiteit in het jeugdbeleid
Titel: Actieplannen n.a.v. onderzoek Jonge moeders
Titel: Family functioning and parenting factors as mediators of the relationship between the ethnic minority status and child problem behaviour
Titel: Crossculturele validiteit van zelfgerapporteerde delinquentie van de Jeugdmonitor Rotterdam-Rijnmond
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: DWARS
Titel: Hulpzoekend gedrag voor geïnternaliseerde problemen;
Titel: Vraaggerichte raadpleging bij migrantenjongeren en ouders
Titel: Mental health of preschool children exposed to forced internal displacement in Colombia
Titel: Keuzemodule Jonge moeders
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Help-seeking behaviour for internalizing problems;
Titel: Hulpzoekend gedrag voor geïnternaliseerde problemen;
Titel: Mental health of preschool children exposed to forced internal displacement in Colombia
Titel: Crosscultural validity of the Rotterdam Youth Monitor:
Link: http://www.samendwars.nl
Titel: Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid:
Auteur: Van der Zwaard
Titel: Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid:
Auteur: Van Batenburg-Eddes & Butte.
Titel: Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid
Auteur: Flink, Beirens, Butte & Raat
Titel: Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid:
Auteur: Butte
Titel: Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid:
Auteur: Witte & Lohman
Titel: Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid:
Auteur: Gerritsen, Mevis, Scholten, mmv Beirens & Verhaar.
Titel: Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid:
Auteur: Beirens, Maas, Pels & Van de Wakker
Titel: Opgroeien in Rotterdam, Tegendraads onderzoek in een grote stad.
Auteur: van Twist, Dudevszky, & Lohman
Titel: Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid:
Auteur: Walraven
Titel: Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid:
Auteur: Sarneel
Titel: Migration, Health and help-seeking in childhood
Auteur: I.J.E. Flink

Verslagen


Eindverslag

DWARS, de academische werkplaats Diversiteit in het Jeugdbeleid in de Rotterdamse stadsregio, is een samenwerking tussen het Erasmus MC, de GGD Rotterdam-Rijnmond, de Hogeschool Rotterdam, InHolland en Platform Buitenlanders Rijnmond/Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit. DWARS heeft vanaf zijn opstart in december 2008 samengewerkt aan het verbeteren van het bereik en zorg voor migrantenkinderen en hun ouders zodat zij dezelfde kansen hebben als de algemene bevolking. Om dit doel te bereiken is de afgelopen jaren gewerkt aan diverse projecten welke zich hebben gericht op het vergroten van interculturele kennis, het vergroten van intercultureel vakmanschap en het versterken van jeugdvoorzieningen. Thema’s waarop is geïnvesteerd zijn (1) jonge moeders; (2) validering van bestaande risico signaleringsinstrumenten; (3) etnisch specifieke risicoprofielen en; (4) intercultureel vakmanschap. Daarnaast zijn twee Klein maar Fijn projecten uitgevoerd die zijn geleid door vragen vanuit de praktijk. Voor één van deze projecten is praktijk gericht onderzoek naar de Eigen Kracht conferenties gedaan. Een tweede Klein maar Fijn project was gericht op het vergroten van de betrokkenheid van migrantenouders bij het onderwijs van hun kinderen. Binnen alle DWARS projecten vond een nauwe samenwerking plaats tussen beleid, onderzoek, praktijk en onderwijs. Dit heeft geleid tot een aantal concrete resultaten en producten.

Een groot deel van de resultaten zijn geïmplementeerd in de praktijk of over genomen door intermediaire groepen. Zo zijn er bijvoorbeeld werkconferenties georganiseerd, factsheets verspreid, netwerken gecreëerd en onderwijsmodules geschreven. Binnen de kennisinfrastructuur fase van DWARS zullen de netwerken en samenwerkingsverbanden, die in de looptijd van DWARS zijn opgebouwd, verder worden ingezet om de resultaten te verankeren en te implementeren in de praktijk.

Daarnaast zijn er vanuit DWARS op regelmatige basis seminars georganiseerd. In deze seminars werden actuele onderwerpen en resultaten uit DWARS besproken en bediscussieerd met professionals uit de praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek. Ook is het Leernetwerk Intercultureel Vakmanschap opgezet. Dit Leernetwerk fungeert als een podium waar professionals, studenten, wetenschappers, docenten en beleidsmakers, elkaar vinden om kansen en uitdagingen op gebied van diversiteit in het jeugdbeleid inzichtelijk te maken en waar geprobeerd wordt creatieve oplossingen en methodieken te vinden die ingezet kunnen worden in de stad. Naar aanleiding van iedere bijeenkomst wordt in kaart gebracht waar praktijk, beleid en onderzoek/onderwijs elkaar raken en ondersteunen en waar nog een verbeterslag/vertaalslag gemaakt kan worden.

Samenvatting van de aanvraag

DWARS, academische werkplaats Diversiteit in het Jeugdbeleid in de Rotterdamse stadsregio, is een samenwerking tussen ErasmusMC, GGD Rotterdam-Rijnmond, Hogeschool Rotterdam, InHolland en Platform-Buitenlanders-Rijnmond.
Het doel is samenwerken ter verbetering van het bereik en zorg voor migranten kinderen en hun ouders zodat zij dezelfde kansen hebben als de algemene bevolking.

Om dit te bereiken werkt DWARS samen met beleid, onderzoek, praktijk en onderwijs. Projecten zijn: crossculturele validatie van Jeugd Monitor Rotterdam, zorgbehoeften van jonge moeders en onderzoek naar het zorggebruik van tiener meisjes. DWARS richtte zich de afgelopen jaren vooral op het ontwikkelen en bundelen van (bestaande) kennis, de komende jaren ligt de focus meer op het gebruiken en verspreiden van kennis.
Dwars zal werken langs twee hoofdlijnen:
1) Verder verspreiden van verworven en bestaande kennis
2) Samen met uitvoerende organisaties in het jeugdveld bestaande knelpunten met betrekking tot de diversiteit van de doelgroep inventariseren en aan pakken.

Kenmerken

Projectnummer:
159020003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. W. Jansen
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Rotterdam Rijnmond