Mobiele menu

E-health in caring for patients with atopic dermatitis. An economic evaluation comparing usual care with Internet-guided monitoring and self-management training by a nurse practitioner.

Mensen die lijden aan allergisch eczeem gaan regelmatig in het ziekenhuis op controle bij hun dermatoloog of dermatologieverpleegkundige. In Utrecht is onderzocht in hoeverre een virtueel consult (e-health) het bezoek aan het ziekenhuis kan vervangen. Hiervoor werd een website ontwikkeld met informatie en tips over het omgaan met eczeem. Via de website heeft de patiënt (of de ouder van een jonge patiënt) bovendien contact met de dermatologieverpleegkundige die op maat gemaakte adviezen geeft. Deze vorm van zorg blijkt even goed te werken als het klassieke bezoek aan het ziekenhuis. De ernst van het eczeem, de mate van jeuk en de kwaliteit van leven van de patiënt zijn in beide gevallen vergelijkbaar. Elektronische zorg is daarentegen wel goedkoper dan de gebruikelijke zorg, voornamelijk als gevolg van minder werkverzuim.

Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)

Deze studie heeft een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) gekregen.

Producten

Titel: E‐health in caring for patients with atopic dermatitis: a randomized controlled cost‐effectiveness study of internet‐guided monitoring and online self‐management training
Auteur: H. van Os‐Medendorp, H. Koffijberg, P.C.M. Eland‐de Kok, A. van der Zalm, M.S. de Bruin‐Weller, S.G.M.A. Pasmans, W.J.G. Ros, H.B. Thio, M.J. Knol, C.A.F.M. Bruijnzeel‐Koomen
Magazine: British Journal of Dermatology, May 2012, Volume 166, Issue 5
Link: https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2012.10829.x
Titel: The digital eczema centre utrecht.
Auteur: van Os-Medendorp H, van Veelen C, Hover M, Eland-de Kok P, Bruijnzeel-Koomen C, Sonnevelt GJ, Mensing G, Pasmans S.
Magazine: Journal of Telemedicine and Telecare 2010;16(1)
Link: https://doi.org/10.1258/jtt.2009.001005
Titel: Effects of e-health on chronically ill patients: a systematic review
Auteur: Petra Eland-de Kok 1, Harmieke van Os-Medendorp, Aly Vergouwe-Meijer, Carla Bruijnzeel-Koomen, Wynand Ros
Magazine: J Clin Nurs. 2011 Nov;20(21-22)
Link: https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03743.x
Titel: Presentaties over het eczeemportaal en de doelmatigheidsstudie
Titel: Care innovations in (pediatric) dermatology and allergology. How cure and care started to work synergistic
Titel: Eczeemportaal ontving LEVV innovatieprijs in 2007

Verslagen


Eindverslag

De afdeling dermatologie & Allergologie van het UMC Utrecht heeft het ' eczeemportaal' ontwikkeld voor patiënten met constitutioneel eczeem (CE). Het eczeemportaal bestaat uit e-consultatie met de dermatologie-verpleegkundige, een op maat gesneden website, monitoring van de huidklachten en zelfmanagementtraining. In een RCT is de kosteneffectiviteit van zorg via het eczeemportaal vergeleken met de gebruikelijke face-to-face zorg op de polikliniek; vanuit een maatschappelijk perspectief. Aan de studie hebben volwassenen en ouders van jonge kinderen met CE meegedaan. Uit de resultaten blijkt dat zorg via het eczeemportaal even effectief is als de gebruikelijke zorg op de uitkomsten kwaliteit van leven, ernst eczeem en intensiteit van jeuk. De kans dat zorg via het eczeemportaal leidt tot lagere kosten is ≥73%; met name door lager werkverzuim. Wij concluderen dat e-health een waardevolle bijdrage levert aan zorg voor patienten met CE.
Het probleem dat in dit onderzoek 'E-health in caring for patients with atopic dermatitis' centraal staat betreft de inefficiëntie van de standaard geplande vervolgconsulten voor volwassen patiënten met constitutioneel eczeem(CE) en ouders van jonge kinderen met CE bij de dermatoloog en dermatologisch verpleegkundige. Om dit te onderzoeken wordt een economische evaluatie uitgevoerd in een gerandomiseerd en gecontroleerd design. De gebruikelijke zorg wordt vergeleken met e-health, bestaande uit monitoring van het verloop van CE en de directe gevolgen ervan en zelfmanagement training door een nurse practitioner (NP) via een persoonlijke website: het 'eczeemportaal'. De hypothese van deze studie is dat de voorgestelde interventie leidt tot een combinatie van kostenbesparing en verhoging van kwaliteit van leven. Primaire uitkomstmaten zijn directe en indirecte kosten van zorg (vaste kosten van e-health service, polikliniekbezoeken, werkverzuim van volwassenen en ouders van jonge kinderen) en kwaliteit van leven. Secundaire uitkomstmaten zijn: patiententevredenheid en ernst en uitgebreidheid van de aandoening. De gegevens worden op drie momenten verzameld (baseline, na 3 en 12 maanden). Er worden 2 keer 100 patienten geincludeerd. De balans tussen kosten en effecten wordt onderzocht door middel van een multicriteria analyse die de alle kosten en uitkomsten in beide armen weergeeft. Het onderzoek duurt drie jaar: 1,5 jaar inclusie, 1 jaar vervolg en 0,5 jaar data-analyse en verwerken gegevens. De studie is in februari 2006 gestart. Tot nu toe heeft de nadruk gelegen op includeren van patiënten. Momenteel zijn er 93 (van de 200) patiënten geïncludeerd, dit is minder dan gepland. Er zijn maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat er op de drie verschillende locaties, (AZU, WKZ (beiden UMC Utrecht)en ErasmusMC) een stijgende lijn zit in de inclusie. Met het includeren van de patiënten is tevens een start gemaakt met de gegevensverzameling. Verder is er bekendheid gegeven aan het eczeemportaal en de E-health studie door verschillende presentaties en publicaties. Het eczeemportaal heeft de LEVV innovatieprijs 2007 gekregen.

Kenmerken

Projectnummer:
94506218
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2006
2010
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. C.A.F.M. Bruynzeel-Koomen
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht