Mobiele menu

E-Health Coach Autismepunt

Autismepunt is een zorgorganisatie gespecialiseerd in hulpverlening aan mensen met autisme. Autismepunt biedt ambulante zorg op het gebied van begeleiding, diagnostiek en behandeling, wonen, sociale activering, job coaching en re-integratie. Dit alles gericht een zo zelfstandig en zinvol mogelijk kunnen functioneren van mensen met autisme.

Het probleem

Door de COVID-19 situatie is de behoefte aan eHealth ondersteuning in de juiste vorm in een stroomversnelling gekomen. Binnen onze cliëntengroep is behoefte aan het gebruik van verschillende soorten digitale ondersteuning. Digitaliseren is steeds meer een onderdeel van de zorg, nu en op de lange termijn. Naast het verbeteren van de zorg willen we de (te lange) wachttijd tussen intake en start van begeleiding/behandeling overbruggen.

Hulpvraag

We hebben ondersteuning nodig bij het maken van de juiste keuze om te digitaliseren, vervolgens bij het inrichten voor alle vormen van zorg die wij bieden, speciaal voor cliënten met autisme.

Verslagen


Eindverslag

Door de COVID-19 situatie is de behoefte aan eHealth ondersteuning in de juiste vorm in een stroomversnelling gekomen.
Binnen onze cliëntengroep is waarschijnlijk behoefte aan het gebruik van verschillende soorten digitale ondersteuning. Digitaliseren is steeds meer een onderdeel van de zorg, nu en op de lange termijn. Naast het verbeteren van de zorg willen we de (te lange) wachttijd tussen intake en start van begeleiding/ behandeling overbruggen.
Realisatie:
We hebben samen met de coach een beschrijving van de werkprocessen gemaakt en bepaald waar de mogelijke digitale oplossingen binnen deze werkprocessen liggen. Er zijn meerdere procesonderdelen waarin digitalisering gewenst en mogelijk is. Daar waar nodig zijn deze werkprocessen aangepast aan de digitale oplossing. Het gaat over werkprocessen die zowel een meerwaarde hebben voor de zorgverlener als voor de cliënt.

Kenmerken

Projectnummer:
838002524
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.M.E.A. Willemsen
Verantwoordelijke organisatie:
Autismepunt BV