Mobiele menu

E-health interventie voor psychiatrisch patiënten op de wachtlijst in de GGZ

Afbeelding
Logo van de studie

Toegang tot tijdige geestelijke gezondheidszorg (ggz) is een van de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Lange wachttijden in de ggz kunnen leiden tot toename van klachten, slechtere behandeluitkomsten, verminderde kwaliteit van leven, en een verhoogd risico op zelfbeschadiging of suïcide. 

E-health-interventies bieden een unieke kans om zonder extra belasting voor zorgpersoneel en -infrastructuur gepersonaliseerde zorg toegankelijk te maken tijdens de wachttijd. Ons doel is om een transdiagnostische screening en gepersonaliseerde e-health tool te ontwikkelen en te testen die tijdens de wachtlijstperiode kan worden geïmplementeerd. Deze tool zal cruciale symptomen identificeren en daarmee een op maat gemaakte e-health -behandeling faciliteren. Zo wordt de zorg tijdig, passend, en efficiënt.

Afbeelding
Een aantal personen wachten samen in een lift

Doel

Dit project beoogt de klinische en kosten-effectiviteit te onderzoeken van e-health-behandelmodules tijdens de wachttijd voorafgaand aan een intake binnen ggz versus de standaardbehandeling (TAU; “treatment as usual”). Personalisatie vindt plaats op basis van informatie uit zelfrapportagevragenlijsten en netwerkanalyse van dagelijkse metingen.

Ons doel is het verbeteren van het ziekteverloop bij patiënten op de wachtlijst en het efficiënter inzetten van middelen binnen de ggz.

Aanpak

Er is gekozen voor een multicenter, gerandomiseerde gecontroleerde studiedesign met 352 patiënten die op de wachtlijst staan (dat wil zeggen, binnen de periode tussen verwijzing en intake). Na verwijzing en informed consent zullen patiënten worden gerandomiseerd in een van de twee onderzoeksarmen: de behandel-conditie of de gebruikelijke behandeling wachtlijstconditie (TAU; “treatment as usual”). Gegevens zullen worden verzameld aan de hand van gevalideerde psychometrische vragenlijsten als onderdeel van Routine Outcome Monitoring (ROM, waaronder de 48 item Symptom Questionaire [SQ48]; Carlier, et al. 2012). Patiënten in de behandel-conditie zullen gedurende een periode van drie weken een herziene dagelijkse ecologische momentopname (EMA) invullen, waarmee psychiatrische symptomen worden gemeten. Met deze informatie kan de dynamiek van de symptomen worden geanalyseerd, en ook welke symptomen het meest invloedrijk waren voor die specifieke deelnemer.

Afbeelding
Het plan van aanpak van deze studie, schematisch weergegeven

Samenwerkingspartners

Dit project is opgezet binnen het LUMC in samenwerking met drie vooraanstaande regionale spelers in de ggz: GGZ Rivierduinen, GGZ Centraal en GGZ Delfland. Gezamenlijk bedienen zij een brede groep patiënten in Nederland. Ons onderzoeksteam bestaat uit experts op het gebied van klinische psychiatrie en psychologie, kosteneffectiviteit, e-health, lichte verstandelijke beperkingen, implementatie en ervaringsdeskundigheid. Deze diverse expertise binnen ons team verbindt de academisch wereld en de klinische praktijk, en vormt een solide basis voor het succesvol uitvoeren van het onderzoeksproject.

Verwachte resultaten

Als onze onderzochte interventie effectief blijkt te zijn, kan ons project direct bijdragen aan de verbetering van de klinische gezondheidszorg binnen grote regionale geestelijke gezondheidszorgverleners en mogelijk een positieve invloed hebben op het leven van een groot aantal patiënten. We streven ernaar om de bevindingen te integreren in de klinische praktijk. De mogelijkheid om de personalisatie en aanbieding van de e-health modules volledig te automatiseren maakt het mogelijk om dit kosteneffectief te implementeren. Door onze inzet om aan open source en FAIR-principes te voldoen, stellen we andere zorgprofessionals in staat onze resultaten toe te passen en gepersonaliseerde e-health aan te bieden tijdens de wachttijd-periode aan hun cliënten.

Kenmerken

Projectnummer:
06360312210011
Looptijd: 8%
Looptijd: 8 %
2023
2028
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Stephanie Bauduin
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum