Mobiele menu

E-learning modules voor verzorgenden over depressie bij cliënten in de ouderenzorg

E-learning voor verzorgenden over depressie bij ouderen

Depressie is een ernstig en veelvoorkomend zorgprobleem. Helaas worden depressieve klachten bij verpleeghuisbewoners vaak niet opgemerkt, waardoor depressieve stoornissen kunnen ontstaan. Als verzorgenden leren hoe ze depressieve klachten herkennen en maatregelen kunnen inzetten, kunnen ze daarmee depressieve stoornissen voorkomen.

Doel
De organisaties ontwikkelen drie e-learning modules voor verzorgenden (niveau 3). De drie modules bevatten, naast inhoudelijke kennis, een zelftoets die inzicht geeft in ontbrekende kennis. De e-learning modules komen op een website, waar ze kunnen worden gedownload.

Werkwijze
Een werkgroep ontwikkelt de drie conceptmodules op basis van kennisdocumenten en een literatuurstudie. Aansluitend worden de conceptmodules getest. ROC-studenten en verzorgenden niveau 3 die werkzaam zijn in een verpleeghuis doorlopen de modules en kennistoetsen en beoordelen deze. Resultaten van de twee pilots worden verwerkt in de definitieve versies van de e-learning modules.

Doelgroep
ROC studenten en verzorgenden niveau 3.

Producten

Titel: Depressie - behandelmethodes voor verpleeghuisbewoners
Titel: E-learning modules voor verzorgenden over depressie bij cliënten in de ouderenzorg
Titel: Borging van E-learning modules voor verzorgenden over depressie bij cliënten in de ouderenzorg
Titel: Depressie in verpleeghuizen: screenen en diagnosticeren
Titel: Life-long learning: a must for professionals in long term care
Titel: E-learning modules depressie voor verzorgenden
Link: http://www.ukonkennisplein.nl

Verslagen


Eindverslag

Het doel van het project was het ontwikkelen van E-learning modules voor verzorgenden niveau 3, gericht op de preventie van depressie, het herkennen van depressieve klachten en basisinterventies van verzorgenden voor verpleeghuiscliënten met depressie. Depressie is een ernstig en veelvoorkomend zorgprobleem. Helaas worden depressieve klachten bij verpleeghuiscliënten vaak niet opgemerkt, waardoor depressieve stoornissen kunnen ontstaan en blijven bestaan. Depressie is dan ook een kwaliteitsindicator binnen het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg en een belangrijk thema in projecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg. In dit project zijn E-learning modules ontwikkeld die, naast inhoudelijke kennis, een zelftoets bevatten die inzicht geeft in ontbrekende kennis. De modules zijn ontwikkeld in een samenwerking van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), ROC Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), en verschillende inhoudelijk experts op het gebied van depressie. Het UKON is een actief samenwerkingsverband van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud te Nijmegen en dertien organisaties voor ouderenzorg. De modules zijn in pilot-studies uitgeprobeerd door verzorgenden niveau 3 in opleiding en verzorgenden niveau 3 die werkzaam zijn in de langdurende zorg. De toetsvragen zijn ontwikkeld in samenwerking met een toetsvragen-expert en eveneens in een pilot-studie op geschiktheid beoordeeld. De E-learning modules zijn onderdeel van het UKON Kennisplein, een specifiek op de ouderenzorg toegespitst web-based systeem voor kenniscirculatie en informatie-uitwisseling. De modules zijn tevens beschikbaar als lesmateriaal voor ROC-studenten in opleiding tot verzorgende.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
316000008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. D.L. Gerritsen
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc