Mobiele menu

e-learning Sekse/gender en SOLK, een verdieping van gendersensitieve zorg in de interne geneeskunde

Onderzoek maakt steeds duidelijker dat het belangrijk is dat artsen rekening houden met verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen rapporteren meer lichamelijke klachten, en hun klachten blijven vaker onbegrepen. Hierbij spelen biologische verschillen tussen mannen en vrouwen een rol, maar ook psychosociale verschillen in bijvoorbeeld het uiten van en hulp zoeken voor klachten. Ook zijn er aanwijzingen dat mannen en vrouwen andere diagnostiek krijgen voor dezelfde klacht. Het is belangrijk dat internisten in hun opleiding onderwijs krijgen over man-vrouwverschillen en de gevolgen voor goede zorg.

Aanleiding

Een belangrijke conclusie van het in 2017 afgesloten eenjarig project Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleidingen was dat er een lacune bestaat in tijd en kennis om sekse en gender te borgen in de opleidingen. Een aanbod om in deze lacune te voorzien is het aanbieden van concreet onderwijsmateriaal. Voor de opleiding interne geneeskunde is een verdere verdieping van sekse/gender van het onderwerp Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK ) urgent, waarbij de vorm van een e-learning de voorkeur verdient. 

Doel

Het doel van het eenjarige project was het aanbrengen van een noodzakelijke verdieping in de implementatie van sekse/gender in de interne geneeskunde door middel van het ontwikkelen en aanbieden van een evidence-based online onderwijsmodule, een e-learning over sekse/gender en SOLK.

Resultaten

In dit project is een e-learning ontwikkeld om internisten in opleiding te onderwijzen over biologische verschillen tussen mannen en vrouwen bij het ontstaan van klachten, maar ook over psychosociale verschillen die bepalen of er een arts wordt bezocht en hoe er wordt gecommuniceerd over en omgegaan wordt met klachten. Ook worden ze zich bewust van hun eigen ideeën en opvattingen over verschillen tussen mannen en vrouwen. Tot slot is er een plan opgesteld om deze e-learning te implementeren in het onderwijs.

Samenwerkingspartners

De e-learning is tot stand gekomen in een samenwerking tussen internisten in opleiding, opleiders interne geneeskunde, patiëntenvertegenwoordigers, en onderzoekers in het domein van sekse, gender en gezondheid. 

Meer informatie

Producten

Titel: Elearning Sekse, Gender en Aanhoudende Lichamelijke Klachten
Auteur: Lagro-Janssen ALM, Plug I, Ballering AV, Das E, Rosmalen JGM
Titel: Building a bridge between multidisciplinary insights and practice: The development of an e-learning for internal residents about sex, gender and persistent somatic symptoms
Auteur: Ballering AV, Plug I, Lagro-Janssen ALM, Das E, Rosmalen JGM
Magazine: Journal of Psychosomatic Research

Kenmerken

Projectnummer:
849700005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.G.M. Rosmalen
Verantwoordelijke organisatie:
University Medical Center Groningen