Mobiele menu

Each one teach one

Projectomschrijving

56 jongeren hebben in Lingewaard deelgenomen aan het korte MDT-traject. Via verschillende activiteiten hebben jongeren zich ingezet voor anderen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Onder andere door het organiseren van een sportdag, vis vangen voor maaltijden voor ouderen of het maken van een video tegen eenzaamheid onder jongeren. Jongeren hebben daarmee elkaar, maar juist ook ouderen uit Lingewaard geholpen. Hierbij is ook vooral veel aandacht geweest voor eenzaamheid, waar zowel ouderen als jongeren
veel last van hebben (gehad). In het bijzonder tijdens de coronaperiode.De jongeren hebben aangegeven veel te hebben geleerd: hoe mooi het kan zijn om iets voor iemand anders te doen of hoe je in gesprek gaat met je ouders. Er is zelfs iemand die nu weet welke studie ze gaat doen dit MDT-traject. Ook is gebleken dat veel jongeren het toch fijn vinden om soms eens met een jongerencoach te praten. Veel jongeren zijn nog steeds met hen in contact.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Stichting Welzijn Lingewaard, Diversity Skills en de gemeente Lingewaard zetten zich in om Lingewaardse jongeren perspectief tijdens corona te bieden. Talentontwikkeling staat centraal! Er wordt een appel gedaan op hun sociale vaardigheden, hun creativiteit in tijden van beperkingen en hun betrokkenheid bij de samenleving. Jongeren doen iets voor een ander: Jongeren zetten zich in voor ouderen, iemand die ze waarderen of elkaar. Ouderen door ontmoeting, iemand die ze waarderen door een gerecht of andere boodschap (online), en elkaar door elkaar in hun kracht te zetten. Talentontwikkeling: Jongeren kunnen deelnemen aan een verscheidenheid aan workshops. Daar waar zij behoefte aan hebben en graag hun talent in willen ontwikkelen (zoals dans, graffiti of boksen). De jongerenwerkers zijn daarnaast opgeleid om jongeren te begeleiden en in hun kracht te zetten. Ontmoeting: Jongeren ontmoeten elkaar door samen deel te nemen aan workshops of andere activiteiten. Ook zal een deel ouderen ontmoeten, om zo ook een bijdrage te leveren aan het verminderen van hun eenzaamheid. Doordat het netwerk ook tot in Nijmegen rijkt zetten we ook in op ontmoeting met de MDT’s in Nijmegen. Beoogde resultaten: • We bereiken 50 jongeren met een leeftijd tussen 14 en 27 jaar. • 50 ouderen worden bereikt met hartverwarmende acties. • 50 jongeren doen mee aan een programma waarin ze zich actief inzetten voor de samenleving, hun talenten ontwikkelen en nieuwe ontmoetingen aangaan. • Deelnemers hebben minimaal tweemaal per week een contactmoment met hun jongerencoach • Minimaal eenmaal per week een online bijeenkomst voor alle jongeren over diverse thema’s. • Alle jongeren kunnen meedoen aan creatieve bijeenkomsten op het gebied van kunst, muziek, koken etc. • 2 livestreams door gebruik te maken van de streamingstudio van Stichting Welzijn Lingewaard.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
7430085031
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. D.C. de Rooij
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Lingewaard