Mobiele menu

Early benefit risk evaluation of new medicines in primary care: Medication Benefit Risk Registry - overactive bladder (MedBRR-OAB)

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Baten, Risico en Impact van Medicatie Monitor: overactieve blaas

Nivel en Bijwerkingencentrum Lareb ontwikkelden een infrastructuur om gegevens uit elektronische patiëntendossiers uit huisartspraktijken te combineren met patiëntervaringen. Overactieve blaas (OAB) was de aandoening waarvoor de infrastructuur is opgezet.

Waarom?

Als een nieuw geneesmiddel beschikbaar komt, dan is vaak nog weinig bekend wat dit precies betekent voor patiënten. Het is belangrijk om dit in praktijk te monitoren en hiervan te leren.

Hoe?

Patiënten met OAB zijn geselecteerd via huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties. Ervaringen van 295 patiënten zijn verzameld over kwaliteit van leven en behandeling van OAB via vijf online vragenlijsten.
Dit is aangevuld met gegevens uit patiëntendossiers.

Wat leverde het op?

Dit leverde een infrastructuur op die ingezet kan worden voor veel meer aandoeningen en geneesmiddelen als alternatief voor of aanvullend op een RCT.


Samenvatting bij start

Medicatie Baten Risico Register eerste lijn: overactieve blaas

NIVEL en Lareb ontwikkelen een infrastructuur om snel informatie te krijgen over de balans tussen werking en bijwerkingen van (nieuwe) medicijnen. Overactieve blaas (OAB) fungeert als casus voor deze infrastructuur die inzetbaar is voor veel meer aandoeningen.

Waarom?
Vóór een medicijn op de markt komt zijn werking en bijwerkingen onderzocht bij een selecte groep mensen die vaak niet representatief is voor de werkelijke gebruikersgroep. Als een middel op de markt komt, is monitoren van de (bij)werking van medicijnen in de praktijk dus belangrijk.

Hoe?
Patiënten met OAB worden geselecteerd via huisartsenpraktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties. Hun ervaringen met medicijnen worden verzameld met online vragenlijsten via Lareb Intensive Monitoring en aangevuld met gegevens uit patiëntendossiers.

Wat levert het op?
Relevante informatie voor zorgverleners en patiënten, zoals bijwerkingen en effectiviteit van geneesmiddelen.

Producten

Titel: Monitor the Benefit and Risk of Medicines in Primary Care; Building a Bridge between Daily Practice and Research
Auteur: Leàn Rolfes, Karin Hek, Linda Flinterman, Robert Verheij, Liset van Dijk, Eugene van Puijenbroek
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s40264-018-0719-2
Titel: Monitoring Benefits and Risks of Medicines for Overactive Bladder in Primary Care; Building a Bridge between Daily Practice and Research
Auteur: Karin Hek, Leàn Rolfes, Linda E. Flinterman, Saskia Vorstenbosch, Eugène van Puijenbroek, Liset van Dijk, Robert Verheij
Link: https://www.pharmacoepi.org/meetings/35icpe
Titel: Kinderziektes in onderzoek: terug naar de patiënt
Auteur: Karin Hek, Derek de Beurs
Titel: How can GPs benefit from their registration burden? Out-of-the-box examples of how to use GP registry data
Auteur: Karin Hek, Linda Flinterman, Marianne Heins, Mariëtte Hooiveld, Mark Nielen, Liset van Dijk, Joke Korevaar
Titel: A learning health system for near real time monitoring adverse drug reactions: Lareb and Nivel’s Benefit Risk of Medication Monitor (BRIMM)
Auteur: R. Verheij, K. Hek, L. Rolfes, E. van Puijenbroek, L. Flinterman, L. van Dijk
Link: https://www.health-ri.org/conference-2019
Titel: Monitoring burden and benefits of medication for overactive bladder: combining electronic health records and patient reported outcomes
Auteur: Karin Hek, Leàn Rolfes, Linda E. Flinterman, Saskia Vorstenbosch, Eugène van Puijenbroek, Robert Verheij, Liset van Dijk
Titel: Monitoring the benefit and risks of medicines in primary care; Building a bridge between daily practice and research
Auteur: L. Rolfes, K. Hek, R. Verheij, L. van Dijk, E. van Puijenbroek
Link: https://www.figondmd.nl/book-of-abstracts
Titel: Patiëntervaringen in kaart gebracht
Auteur: PW
Link: http://www.pw.nl/nieuws/2017/patientervaringen-in-kaart-gebracht
Titel: NIVEL en Bijwerkingencentrum Lareb gaan samen de werking van medicijnen monitoren
Auteur: Hek K, van Dijk L, Verheij RA, van Puijenbroek E, Rolfes L
Link: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/
Titel: Nationale plasdag
Auteur: NIVEL en Lareb
Link: https://www.nivel.nl/nl/NZR/nationale-plasdag
Titel: Infographic. Bijwerkingen in beeld: resultaten uit BRIMM-Overactieve blaas
Auteur: Hek, K., Rolfes, L., Puijenbroek, E.P. van, Verheij, R.A., Dijk, L. van.
Titel: Nationale plasdag
Auteur: Karin Hek, Yvette Weesie, Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Titel: Overactieve blaas: welke behandeling werkt het beste voor welke patiënt?
Auteur: Karin Hek, Leàn Rolfes
Magazine: The patient

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Background: Efficacy and safety profiles of new medicines are extensively studied before market entry. However, this is usually done in a controlled environment and in a homogeneous and relatively small sample, and thus not reflecting the total span of the target population. Therefore it is of utmost importance to monitor the risk/benefit balance and adverse effects of medicines after market entry. Aim: To create a registry based on real-world data that rapidly generates information about adverse events and the risk/benefit balance of (new) medication. We focus on patients with overactive bladder (OAB), since this is a frequently occurring disease for which a new medication has entered the market recently. OAB acts as the first use-case for this new registry, but the new registry can be applied flexibly to any (new) medication and disease. Method: Eligible OAB patients will be selected on the basis of electronic health record data of general practices participating in NIVEL Primary Care Database and will be invited for participation via a trusted third party. The patient perspective will be included through a series of questionnaires. The registry combines results from the patient questionnaires and routinely recorded data in primary care. Patient questionnaires and feedback portal will be developed in collaboration with ‘Stichting Bekkenbodem Patiënten’. Result: Safety issues of new medication will be rapidly detected and reported and the risk/benefit balance of new and existing treatments can be compared. Participating patients and GPs will receive regular feedback, resulting in better treatment. The registry provides a wealth of data available for research, which will provide input for policy decisions (e.g. guideline development or funding). The developed methodology can be easily transferred to other medicines and health problems.

Kenmerken

Projectnummer:
848034002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. K. Hek
Verantwoordelijke organisatie:
NIVEL