Early discontinuation vs extended treatment with imipenem for unexplained fever during neutropenia in hematology patients receiving antimicrobial prophylaxis: a randomised non-inferiority trial.

Projectomschrijving

Is het mogelijk om bij patiënten met koorts en zeer weinig witte bloedlichaampjes (neutropenie) de antibioticabehandeling na 3 dagen te staken? Om bacteriële resistentie, bijwerkingen en onnodige kosten te voorkomen is het belangrijk alleen antibiotica te gebruiken als het echt nodig is.
Het onderzoek betreft patiënten met kwaadaardige aandoeningen, zoals leukemie of lymfeklierkanker. Deze patiënten krijgen als gevolg van de ziekte en de intensieve behandeling last van neutropenie waardoor ze zeer kwetsbaar zijn voor infecties. Vaak treedt dan ook koorts op waarop gestart wordt met zeer breedspectrum antibiotica. In de meeste gevallen worden echter geen aanwijzingen voor een bacteriële infectie gevonden. Hoewel eerdere onderzoeken suggereren dat bij deze patiënten de antibiotica gestaakt kunnen worden is het nooit grondig onderzocht of dit wel veilig kan.

Onderzoek

Deze studie heeft derhalve onderzocht of 3 dagen behandelen net zo veilig is als de nu gebruikelijke langdurige behandeling van 9 dagen of langer.
Uit dit onderzoek bleek dat een korte behandeling met antibiotica niet slechter was voor de patiënt dan doorbehandelen. Dat wil zeggen dat er niet vaker koorts terugkwam of dat patiënten ernstige bloedvergiftiging door infecties kregen. Wel bleek dat bij de patiënten die kort behandeld werden vaker infecties met huidbacteriën en gisten voorkwamen. Waarom dit zo is, is nog onduidelijk en dat moet in toekomstig onderzoek verder worden onderzocht.
Bij patiënten die nog koorts hadden na 3 dagen, en die een stamceltransplantatie hadden ondergaan, bleek korte behandeling ook even goed te zijn. Wel bleek  dat deze patiënten later toch vaker overleden. Dit komt waarschijnlijk doordat mensen die nog koorts hadden vaker toch een infectie hadden die ondanks goed zoeken niet gevonden is en die met andere antibiotica moet worden behandeld.

Resultaten

De conclusie van het onderzoek was dat antibiotica veilig gestopt kan worden als er geen infectie blijkt en de patiënt geen koorts meer heeft. Bij patiënten die nog wel koorts hebben adviseren we het soort antibiotica te veranderen om andere infecties mee te behandelen. Verdere analyse van ons onderzoek zal laten zien of verschillende eiwitten in het bloed kunnen helpen om te beslissen of korte behandeling met antibiotica zal lukken of niet.

 

Producten
Titel: Short versus extended treatment with a carbapenem in haematology patients with high-risk fever of unknown origin during neutropenia: an open-label, multi-centre, randomised clinical trial
Auteur: NA de Jonge
Titel: SHORT VERSUS EXTENDED ANTIBIOTIC TREATMENT WITH A CARBAPENEM FOR HIGH-RISK FEBRILE NEUTROPENIA IN HEMATOLOGY PATIENTS WITH FEVER OF UNKNOWN ORIGIN
Auteur: Nick De Jonge, Jonne Sikkens, Jeroen Janssen, Sonja Zweegman, Aart Beeker, Paula Ypma, Alexandra Herbers, Wies Vasmel, Arne De Kreuk, Juleon Coenen, Wieke Ter Haar, Birgit Lissenberg-Witte, Andries Budding, Mark Kramer, Michiel van Agtmael
Link: https://library.ehaweb.org/eha/2020/eha25th/295129/
Titel: Infecties bij neutropene patiënten
Auteur: NA de Jonge
Link: https://www.medtalks.nl/idsa2020
Titel: Short versus extended treatment with a carbapenem in patients with high-risk fever of unknown origin during neutropenia.
Auteur: Nick A de Jonge, MD † Jonne J Sikkens, PhD † Prof Sonja Zweegman, PhD Aart Beeker, MBA Paula Ypma, PhD Alexandra H Herbers, PhD Wies Vasmel, PhD Arne de Kreuk, PhD Juleon L L M Coenen, PhD Birgit Lissenberg-Witte, PhD Prof Mark H H Kramer, PhD Prof Michiel A van Agtmael, PhD
Magazine: Lancet Haematology
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352302622001454?via%3Dihub
Titel: Korte versus lange behandeling met breedspectrum antibiotica voor onverklaarde koorts tijdens hoog-risico neutropenie bij hematologische patiënten.
Titel: Studie bewijst veiligheid van vroeg stoppen carbapenem
Auteur: Frank van Wijck
Magazine: mednet
Link: https://www.mednet.nl/nieuws/
Verslagen

Eindverslag

Is het mogelijk om bij patiënten met koorts en zeer weinig witte bloedlichaampjes (neutropenie) de antibioticabehandeling na 3 dagen te staken? Om bacteriële resistentie, bijwerkingen en onnodige kosten te voorkomen is het belangrijk om alleen antibiotica te gebruiken als het echt nodig is. Het onderzoek betreft patiënten met kwaadaardige aandoeningen van het bloed zoals leukemie of lymfeklierkanker. Deze patiënten krijgen als gevolg van de ziekte en de intensieve behandeling last van neutropenie waardoor ze zeer kwetsbaar zijn voor infecties. Vaak treedt dan ook koorts op waarna gestart wordt met antibiotica die werken tegen veel verschillende infecties door bacteriën. In de meeste gevallen worden echter geen aanwijzingen voor een bacteriële infectie gevonden. Hoewel studies suggereren dat bij deze patiënten de antibiotica gestaakt kunnen worden is het nooit grondig onderzocht of dit wel veilig kan. Deze studie onderzoekt of 3 dagen behandelen net zo veilig is als de nu gebruikelijke langdurige behandeling van 9 dagen of langer.

Samenvatting van de aanvraag

The global rise of antimicrobial resistance (e.g. emergence of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae) calls for prudent and evidence-based use of antimicrobials not only to reduce resistance but also to improve clinical treatment and reduce toxicity and costs. Broad-spectrum antimicrobials are used extensively in patients with hematological diseases and iatrogenic neutropenia (due to chemotherapy or stem-cell transplant) but evidence regarding length of therapy is lacking. These patients generally receive antimicrobial prophylaxis during the course of the expected neutropenic period. In many centers empirical antibacterial therapy is initiated at the onset of fever, mostly consisting of a carbapenem or fourth-generation cephalosporin. Then, if fever persists, empirical broad-spectrum antifungal therapy is added after 3-4 days. Due to lack of evidence, duration of antibacterial treatment is subject to debate but is generally given for at least 9 days and often much longer, even if no infectious etiology has been found. These patients’ vulnerable condition warrants a cautious approach which often results in the use of large amounts of antimicrobials without a clear base of evidence. Several studies have shown discontinuation of empiric antibiotics to be safe in afebrile patients with or without resolution of neutropenia. Moreover, for febrile adult hematological neutropenic patients, a single observational study has shown empiric antibacterial therapy can be discontinued safely if no infectious etiology can be found (Slobbe et al, 2009). We propose the first randomised clinical trial aimed at investigating whether the duration of empiric antibacterial therapy in these patients can be safely reduced. A multi-center randomized clinical non-inferiority trial comparing safety of early discontinuation (4 days) vs extended treatment (9 or more days) with imipenem-cilastatin for hematology patients with unexplained fever during iatrogenic neutropenia is proposed.

Kenmerken
Projectnummer:
836011030
Looptijd:
2014
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.A. van Agtmael
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc