Mobiele menu

Early recognition and person-centered treatment of chronic stress and underlying social causes in low SES patients living in deprived neighbourhoods: a community oriented approach

Chronische stress, angst en depressie komen vaker voor bij mensen met een lage sociaaleconomische status (21%) dan bij anderen (9%). Dit hangt vaak samen met onderliggende sociale problematiek zoals armoede, schulden of werkloosheid. Chronische stress vermindert het vermogen om die problemen op te lossen. Bovendien hebben veel van deze patiënten beperkte gezondheidsvaardigheden. Bestaande behandeling van psychische problematiek houdt onvoldoende rekening met vaardigheden en onderliggende oorzaken bij lage SES patiënten.

Doel en werkwijze

Samen met wijkteams, huisartsen, praktijkondersteuners ggz en patiënten evalueren we in 3 achterstandswijken hoe bestaande ggz-interventies gerichter ingezet kunnen worden en gecombineerd kunnen worden met de aanpak van sociale oorzaken. Dit leidt tot passende interventies en kennis over de condities en kenmerken van persoonsgerichte zorg voor lage SES patiënten. Eigeneffectiviteit en vaardigheden van patiënten worden versterkt en verergering van problematiek voorkomen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636310015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. K. Hosper
Verantwoordelijke organisatie:
Pharos