Mobiele menu

EasyCare: onderzoek uw welzijn en zorg zelf

Projectomschrijving

100 uw welzijns- en zorgnetwerk heeft het Easycare instrument uitgebracht als Easycare . De zgn. ‘stoplichten’ van de Easycare, aangevuld met vragen uit de Easycarewelzijn- lijst zijn als vragenlijst voor zelfonderzoek bruikbaar.
Doelgroep
Ouderen die zelf actief met hun gezondheid aan de gang willen
Doel
Het onderling stimuleren van de communicatie tussen zorg-, welzijnsprofessionals en de ouderen.
Opbrengst
Een Easycare instrument voor zelfonderzoek
Werkwijze
Easycare Welzijn is een zelfonderzoekinstrument met brede vraagverheldering. Hiermee kan een brede groep ouderen (die geen gesprek met een hulpverlener wensen) aan de slag met hun gezondheid en welzijn. Easycare is bruikbaar in de voorbereiding van keukentafelgesprekken, maatwerkvoorzieningen en indicaties persoonlijke zorg. Het zelfonderzoek maakt (zelf)signalering van potentieel kwetsbare ouderen mogelijk. Het helpt bij het stellen van doelen; om een goede keuze voor wonen/welzijn te maken. Zelfassessment is passend in de lijn van participatie, empowerment en doelmatigheid. Deze resultaten worden in dit project ook geëvalueerd.
Info; christa.hummelen-vanvessem [at] radboudumc.nl (christa[dot]hummelen-vanvessem[at]radboudumc[dot]nl), 024, 3668297

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Relevantie In deze best practice aanvraag wordt, door 100 uw welzijns- en zorgnetwerk, het Easycare instrument uitgebracht als Easycare . De zgn. ‘stoplichten’ van de Easycare, aangevuld met vragen uit de Easycarewelzijn- lijst zijn als vragenlijst voor zelfonderzoek bruikbaar. Met een Easycare-zelfonderzoek kan een bredere groep van ouderen aan de slag, nl. diegenen die zelf actief met hun gezondheid aan de gang willen, of voorbereiding van de keukentafelgesprekken, maatwerkvoorzieningen Wmo en indicaties voor persoonlijke zorg. Opbrengst Door middel van Easycare-zelfonderzoek is de oudere aan het stuur. De doelen van de oudere zijn met het zelfonderzoeksinstrument gestructureerd in kaart gebracht. Het EASYcare zelfonderzoek moet maximaal duidelijk en gebruiksvriendelijk zijn en afgestemd op de doelgroep, zodat dat de oudere persoon, al dan niet ondersteund door een partner of naaste als mantelzorger, gemiddeld genomen in staat blijkt te zijn dit instrument zelfstandig goed (dwz betrouwbaar) in te vullen in papieren dan wel digitale versie, waarbij het instrument zelf gebaseerd is op het EASYcare standaard instrument en goede aansluiting heeft op de EASYcare TOS triage op kwetsbaarheid en het EASYcare welzijnsinstrument. Doel van het project. Op 1 mei 2016 -kent 50 % van de welzijnswerkers die met ouderen werken kent het Easycarezelfonderzoek en is gids voor de oudere, wat betreft het stellen van welzijnsdoelen met behulp van het Easycare-zelfonderzoek instrument - kent 75% van de wijkverpleegkundigen en ouderenwelzijnswerkers, en 25% van de huisartsen in de regio van netwerk 100 de Easycare zelfonderzoek versie . -Op 1 december 2015 is het Easycare zelfonderzoek instrument vindbaar op, en te downloaden van de websites van 100 uw welzijns- en zorgnetwerk, de van de welzijnsorganisaties en apothekers in het werkgebied van 100 en websites van gemeenten en zorgverzekeraars in het werkgebied van Netwerk 100. Het zelfonderzoek is tevens beschikbaar in de uitvoering geschikt voor de Ipad. Ten behoeve van de borging, op 1 mei 2016: -In het communicatiebeleid van netwerk 100 is het Easycare zelfonderzoeksinstrument een vast onderdeel waarmee netwerk 100 de ouderen bereikt. - Het Easycare zelfonderzoeksinstrument is onderdeel van de Easycare scholing voor professionals. Doelgroep 1 Ouderen die nadenken over het ouder worden en de benodigde voorzieningen in wonen en welzijn, speciaal ook de doelgroep migranten ouderen. ( Het 100 netwerk heeft via Swon het seniorennetwerk veel contacten met oudere migranten). 2 Potentieel kwetsbare ouderen, nl. die ouderen die een of meer ziektebeelden hebben, tot een risicogroep behoren, maar nog niet kwetsbaar zijn. 3 Professionals, in het bijzonder welzijnswerkers die met ouderen werken , apothekers en apothekersassistentes. 4 Zorgverzekeraars en gemeenten in het werkgebied van 100 uw welzijns- en zorgnetwerk. De beoogde looptijd van het project is 1 jaar, van 1 mei 2015-30 april 2016. Aan Zonmw wordt een subsidiebedrag gevraagd van € 10.000. 100 uw welzijns- en zorgnetwerk draagt aan cofinanciering tevens € 10.000 bij.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
63300095105
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.G.M. Olde Rikkert
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc