Mobiele menu

Economic evaluation of psychiatric rehabilitation/self-management group intervention (PPEP4All) compared with usual care in patients with Persistent Depressive Disorder (PDD) and their partner; a multicenter pragmatic randomized controlled trial

Het doel van dit onderzoek is het evalueren van groepsgerichte psychiatrische rehabilitatie bij patiënten met Persisterende Depressieve Stoornis (langer dan 2 jaar depressief) en hun partner. Rehabilitatie omvat het "Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten" (PPEP4All), dat leert om effectiever om te gaan met  chronische ziekte gevolgen en daardoor de levenskwaliteit kan verbeteren. PPEP4All richt zich op zowel de chronisch zieke patiënt als op degene die dagelijks een groot aandeel heeft in het leven met en de zorg voor de patiënt (partner of andere naastbetrokkene). Patiënten en partners zitten in aparte PPEP4All groepen met vrijwel dezelfde zelfmanagement thema’s. De effectiviteit van PPEP4All is reeds aangetoond, de kosteneffectiviteit ervan nog niet. In deze multicenter RCT wordt verwacht dat PPEP4All, vergeleken met standaardzorg, zal leiden tot lagere kosten, betere levenskwaliteit, en minder ziektebelasting voor zowel de patiënt als zijn/haar partner.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen


Eindverslag

Dit onderzoeksproject evalueert de kosteneffectiviteit van Psychiatrische Rehabilitatie (PR) of zelfmanagement bij patiënten met Persisterende Depressieve Stoornis (PDS, meer dan 2 jaar depressief) en hun partner/naastbetrokkene. PR bij PDS wordt geadviseerd als eerdere behandelingen onsuccesvol waren. PR omvat hier het "Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten" (PPEP4All) dat leert effectiever om te gaan met langdurige ziektegevolgen. Patiënten en partners zitten in aparte PPEP4All groepen (9 sessies) met gelijkaardige thema’s. De kosteneffectiviteit van PPEP4All is nog niet eerder onderzocht. In deze multicenter gerandomiseerde gecontroleerde trial wordt PPEP4All vergeleken met standaardzorg. De resultaten toonden aan dat er geen significant verschil was tussen PPEP4All en standaardzorg voor wat betreft kosten of kwaliteit van leven, wat overeenkomt met andere rehabilitatiestudies. Er worden aanbevelingen gedaan voor de ggz-praktijk en vervolgonderzoek.

Kenmerken

Projectnummer:
843002709
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. I.V.E. Carlier PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum