Mobiele menu

Economic evaluation of treatment modalities for position dependent obstructive sleep apnea patients

Projectomschrijving

Ongeveer 2-4% van de Westerse bevolking lijdt aan het obstructie slaapapneu syndroom (OSAS). OSAS komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en de prevalentie stijgt met de leeftijd. In Nederland wordt de prevalentie geschat tussen de 315.000 en 500.000 patiënten. Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten met licht tot matig-ernstig OSAS met name apneus hebben in rugligging. Deze groep patiënten wordt aangeduid als positieafhankelijk. Iemand heeft positieafhankelijk slaapapneu indien de apneu-hypopneu index (AHI) ten minste tweemaal zo hoog is in rugligging als in de overige slaapposities.

Standaardtherapie voor patiënten met matig-ernstig OSAS is behandeling met een mandibular advancement device (MRA) of continuous positive airway pressure (CPAP). Een nieuwe behandeloptie is positietherapie met de slaap positie trainer (SPT). In dit multicenteronderzoek wordt het effect en de kostenutiliteit van positietherapie met de SPT vergeleken met CPAP en MRA in patiënten met matig-ernstig OSAS.

Deze studie is voortijdig gestopt. De onderzoeksvragen zijn niet (volledig) beantwoord.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Ongeveer 2-4% van de Westerse bevolking lijdt aan het obstructie slaapapneu syndroom (OSAS). OSAS komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en de prevalentie stijgt met de leeftijd. In Nederland wordt de prevalentie geschat tussen de 315.000 en 500.000 patiënten.

Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten met licht tot matig-ernstig OSAS met name apneus hebben in rugligging. Deze groep patiënten wordt aangeduid als positieafhankelijk. Iemand heeft positieafhankelijk slaapapneu indien de apneu-hypopneu index (AHI) ten minste tweemaal zo hoog is in rugligging als in de overige slaapposities.

Standaardtherapie voor patiënten met matig-ernstig OSAS is behandeling met een mandibular advancement device (MRA) of continuous positive airway pressure (CPAP). Een nieuwe behandeloptie is positietherapie met de slaap positie trainer (SPT).

In dit multicenteronderzoek wordt het effect en de kostenutiliteit van positietherapie met de SPT vergeleken met CPAP en MRA in patiënten met matig-ernstig OSAS.

Kenmerken

Projectnummer:
837001503
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P.E. Vonk
Verantwoordelijke organisatie:
OLVG, locatie West