Mobiele menu

Eczeemvriendelijk Veenendaal

Projectomschrijving

Constitutioneel eczeem (CE) is een chronische huidaandoening met een ernstige negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Het zelf kunnen managen van CE is volgens patiënten de belangrijkste verbetering van de kwaliteit van leven. De huidige zorg, waarbinnen de ondersteuning en educatie van zelfzorg centraal staat, werd enkel aangeboden in de tweedelijnszorg.

Resultaten

De coöperatieve vereniging ESV heeft samen met de afdeling Dermatologie van het ziekenhuis De Gelderse Vallei en de patiëntenvereniging VMCE een plan van aanpak ontwikkeld om zelfzorg in de eerstelijnszorg centraal te stellen. Door gesprekken met zorgverleners en patiënten zijn knelpunten binnen de huidige zorg opgehaald. Deze knelpunten zijn omgezet in een praktische visual die de gewenste patiëntenreis weergeeft. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de zorgverleners en zij streven ernaar om de opgestelde patientenreis te realiseren.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Constitutioneel eczeem (CE) is een chronische huidaandoening met een ernstige invloed op de kwaliteit van leven waarvoor, vanwege het chronisch intermitterende beloop, deskundige langdurige begeleiding noodzakelijk is (NVDV, 2014). Onder deze begeleiding verstaat de NDVD (2014) voorlichting, diagnostiek en therapie. Het onder controle houden van eczeemklachten vraagt om een hoge mate van zelfzorg (Ridd, King, Le Roux, Waldecker, & Huntley, 2017). Tijdens grootschalig onderzoek van Zuberbier, et al. (2006) onder 2002 mensen met CE gaven 75% van de patiënten aan dat het zelf kunnen managen van CE de belangrijkste verbetering van de kwaliteit van leven zou zijn. Wanneer in een vroege fase zelfmanagement wordt uitgevoerd, zorgt dit voor een verbetering van de kwaliteit van leven (Ridd, et al., 2017). Te weinig educatie over de behandeling van CE kan zorgen voor verminderde therapietrouwheid, dus geen juiste behandeling en onnodige klachten (Ridd, et al., 2017). Ook uit interviews met patiënten is naar voren gekomen dat patiënten met constitutioneel eczeem behoefte hebben aan laagdrempelige zorg waarbij zij leren zelf hun aandoening te managen. De huidige zorg, waarbinnen de ondersteuning en educatie van zelfzorg centraal staat, wordt enkel aangeboden in de tweedelijnszorg en is niet laagdrempelig genoeg. De meeste patiënten met constitutioneel eczeem ontvangen hierdoor niet de zorg waar behoefte aan is. Hierdoor blijven patiënten onnodig met klachten rondlopen en is de impact van de aandoening op de kwaliteit van leven onnodig groot. Tevens zijn er onnodig verwijzingen naar de tweedelijnszorg. Vanuit de patiëntenvereniging (VMCE) wordt teruggekoppeld dat er bij de groep patiënten met CE veel onwetendheid en onzekerheid bestaat, er is vooral behoefte aan laagdrempelige zorg, gericht op zelfmanagement en begeleiding in het gebruik van medicatie en het omgaan met de aandoening. Volgende doelstellingen worden concreet vervolgd: I. Binnen de zorg voor mensen met constitutioneel eczeem in de eerstelijnszorg staat, vanaf het moment waarop de diagnose wordt gesteld, begeleiding en educatie van zelfzorg centraal. Hierdoor verbetert de therapietrouwheid, worden de huidklachten op de juiste manier behandeld en verbetert de kwaliteit van leven. II. De huisartsen, dermatologen, apothekers en huidtherapeuten kunnen onderling laagdrempelig communiceren bij acute, ernstige problematiek. Dit voorkomt dat patiënten lang moeten wachten om met acute problematiek bij de dermatoloog terecht te kunnen. III. Door de multidisciplinaire aanpak vindt er kenniscirculatie tussen de eerste- en tweedelijnszorg plaats waardoor de kennis over de aandoening en behandeling wordt vergroot. Dit resulteert in een adequate behandeling van de huidklachten. IV. Het aantal verwijzingen naar de dermatoloog en onnodige consulten bij de huisarts wordt verminderd, omdat patiënt in de eerste lijn de juiste behandeling krijgt en de patiënt de juiste zelfzorg toepast. Met de opzet van deze projectgroep willen we, naast het verplaatsen van de zorg (tweede naar eerste lijn), de onnodige (tweedelijns)zorg voorkomen. Dit willen we bereiken door in een vroege fase begeleiding en educatie van zelfzorg aan te bieden, de zorg te stroomlijnen met korte lijnen tussen de verschillende zorgverleners en kennis onder de zorgverleners rond de aandoening te vergroten. Hiermee kunnen toekomstig overbodige consulten bij de dermatoloog voor deze chronische aandoening worden voorkomen. De juiste zelfzorg zorgt ervoor dat de patiënt zijn eigen huidproblemen vroegtijdig herkent, weet hoe hij een exacerbatie kan voorkomen of kan herkennen en adequaat kan handelen in dit geval.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100012020013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. K. Sterkenburg
Verantwoordelijke organisatie:
Eerstelijns Samenwerking Veenendaal