Mobiele menu

Een beeld van HEE. Een korte documentaire over het HEE bedrijf

Een beeld van HEE. Een korte documentaire over het HEE bedrijf

Parel, vervolg op 100003008 en 100003108

Het maken van een documentaire over de filosofie, werkwijze en effecten van het HEE-bedrijf. Op deze manier wordt een extra impuls gegeven aan verspreiding van de principes van, ervaringen met en resultaten van HEE Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid). Doel van de film (met een lengte van 30 minuten) is tonen, wat de HEE benadering behelst en wat daarvan de effecten zijn voor cliënten met een psychische aandoening en betrokken professionals/instellingen. In de film worden de uitgangspunten van de HEE benadering  benoemd en geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden, waarbij cliënten en professionals betrokken zijn.

De film is bedoeld voor cliënten, professionals en opleidingen. Voor cliënten biedt de film herkenning en hoop, voor professionals en opleidingen is de film een instrument om aspecten van de HEE benadering in hun (onderwijs)praktijk te integreren.

Verslagen


Eindverslag

'GEKKENWERK' TOONT BELANG VAN ERVARINGSDESKUNDIGHEID IN PSYCHIATRIE

"Die psychose is een godsgeschenk voor mij geweest … Hoe ik het ook draai of keer … hoe pijnlijk het ook was. Ik hoop alleen dat er echt anders gekeken gaat worden naar psychosen." Het (is) de hoop die ervaringsdeskundige en HEE-docent Madeleine Prinsen uitspreekt in de eerste minuten van de film ' Gekkenwerk – HEE in de psychiatrie'.
In de film van regisseur Marleen Houter vertellen de HEE-medewerkers hun persoonlijke verhalen. Die verhalen zijn allemaal indrukwekkend en vaak schokkend. Doel van de film en de circa 50 HEE-medewerkers: de psychiatrische zorg en behandeling verbeteren door de inzet van ervaringsdeskundigen. Dat lukt steeds beter: de vraag naar deskundigheid neemt toe. Maar er is ook nog veel werk aan de winkel. De visie van het HEE-team wordt ondersteund/onderschreven door een van de internationaal meest vooraanstaande psychiaters, hoogleraar psychiatrie Jim van Os.

'Gekkenwerk' is een documentaire van ruim een half uur over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid (HEE) van mensen met psychische handicaps. Vijf HEE-docenten, allen ervaringsdeskundig als psychiatrisch patient, en twee prominente psychiaters vertellen over de psychiatrische sector en de positie en bejegening van psychiatrische patienten. Het HEE-team heeft de afgelopen jaren een cruciale rol gespeeld in een andere, menselijker(e) benadering van patienten door hulpverleners. Hoogleraar en psychiater Jim van Os: " HEE heeft zich als een olievlek over het land uitgebreid met de boodschap: wij (patienten) zijn er en wat wij weten is heel erg belangrijk voor jullie taak, hulpverleners. Wij kunnen als ervaringsdeskundigen perspectief bieden en in samenwerking met ons kunnen jullie daarvan leren."

Doel film
De HEE-film is bedoeld voor clienten, hulpverleners, beleidsmakers en opleiders. Voor clienten biedt de film herkenning en hoop, voor professionals en opleiders is de film een instrument om aspecten van de HEE- visie in hun (onderwijs)praktijk te integreren. De film is tegen verzendkosten te bestellen bij het Trimbos-instituut.
Grondlegger van het HEE-team, Wilma Boevink, is ook de drijvende kracht achter de documentaire. Wilma is niet alleen de grondlegger van HEE en psychiatrisch patient, ze is tevens Lector aan de Hanzehogeschool in Groningen. Bovendien hoopt zij binnenkort te promoveren op onderzoek naar (de effectiviteit van) zelfmanagement van mensen met psychische handicaps.
Zij laat opnieuw en zeer indringend zien waar zij al haar hele leven voor vecht. "Al die mensen die waren afgeschreven met een diagnose waar zogenaamd niet(s) meer aan te doen was, laten nu zien dat het a) maar de vraag is of die diagnosen kloppen en b) dat het verhaal er aan hangen dat je opgegeven bent na een bepaalde diagnose, helemaal flauwekul is."

Feiten over HEE
Het HEE-team is opgericht in 2004. Aan het einde van dat eerste jaar waren er 14 HEE-ers actief in vier instellingen. Vorig jaar (2011) waren er 60 docenten (in opleiding) actief in meer dan 33 HEE-trajecten in opdracht van GGZ-instellingen. Onderzoek toont de effectiviteit van deze trajecten aan. Aan de vraag naar lezingen, trainingen en advies is nauwelijks te voldoen . Op de speciale website is het volledige aanbod van HEE te vinden: www.hee-team.nl

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
100003208
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. W. Boevink
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut