Mobiele menu

Een fijne dag voor thuiswonende mensen met dementie

Projectomschrijving

In Oosterhout mag iedereen meedoen, ook mensen met (beginnende) dementie. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de talenten van mensen met dementie te weinig worden benut. En dat ze nauwelijks naar ontmoetingsplekken in de gemeente gaan.

Doel

Met dit project wil de gemeente Oosterhout dat veranderen. Het mooie van dit project is dat er overal in de gemeente kleine initiatieven ontstaan die samenwerken en samen leren. Zo wordt een diverse doelgroep bereikt.

Samenwerkingspartners

Dit project wordt uitgevoerd met verschillende partners in de gemeente, H19, Theek5, Surplus en MOOVE.

Verwachte resultaten

De gemeente Oosterhout hoopt dat het onderzoek de volgende resultaten oplevert:

  • (kwetsbare) Inwoners krijgen een groter sociaal netwerk. Hierdoor kunnen ze langer zelfstandig wonen na de diagnose dementie;
  • Het realiseren van een ontmoetingsplek voor mantelzorgers (Slotjes);
  • Het realiseren van meer ontmoetingsplekken dichtbij huis;
  • Activiteiten in ontmoetingscentra die meer aansluiten bij de wensen en behoeften;
  • Meer bekendheid over dementie en wat mensen met dementie nog kunnen.

Kenmerken

Projectnummer:
10641012310002
Looptijd: 19%
Looptijd: 19 %
2024
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W. van Oostenbrugge
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Oosterhout
Afbeelding
Dagactiviteit ontmoetingscentrum gericht op dementie

Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Als ZonMw willen wij bijdragen aan een groter aantal gemeenten met een passend aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Ook zien we graag dat meer mensen met dementie deelnemen aan de verschillende activiteiten én zetten we in op verbetering en innovatie van het bestaande aanbod. Vanuit de eerste subsidieronde financieren wij 12 gemeenten die aan de slag gaan met het doorontwikkelen van hun aanbod aan dagactiviteiten. Dit project is daar een van. Bekijk hier de andere projecten.