Mobiele menu

Een fijne wijk maken we samen

De leefbaarheid staat in een aantal gebieden in Nederlandse steden onder druk.
Gemeenten voeren programma’s uit om de leefomgeving in deze gebieden te
verbeteren. Daarbij is het van groot belang inwoners in al haar diversiteit te betrekken.
In nauwe samenwerking met inwoners en praktijkorganisaties onderzoeken we welke
aanpak werkt om inwoners te bereiken en te betrekken en welke belangen, behoeften
en (on)mogelijkheden inwoners ervaren ten aanzien van een gezonde leefomgeving.

Doel

Dit project heeft drie doelen:
- Inzicht krijgen in werkzame methoden en instrumenten om inwoners van
kwetsbare wijken te bereiken en betrekken bij de ontwikkeling en het gebruik
van een gezonde leefomgeving in hun wijk.
- Kennis verzamelen over belangen, behoeften, en (on)mogelijkheden rondom
het veranderen van de leefomgeving.
- Inzicht krijgen in welke rol gemeenten kunnen vervullen in het faciliteren en
stimuleren van het gebruik van de gezonde leefomgeving in de wijk.

Aanpak/werkwijze

In dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met inwoners, praktijkorganisaties en
deelnemende gemeenten. De fasering wordt afgestemd op de actuele situatie van de
gemeenten. De volgende werkwijze wordt voorgesteld:
- Ontdekken (maand 1-4): startfoto met beeld van aanwezige groepen,
problematiek, uitdagingen en kansen in de wijken. Bijeenkomst met ambtenaren
uit betrokken domeinen, praktijkprofessionals en sleutelfiguren. Wijkbezoek,
gesprekken met sleutelfiguren en inwoners.
- Vaststellen (maand 5-7): bijeenkomst met partners en verdiepende
inwonergesprekken
- Ontwikkelen (maand 8-11): verdiepende inwonergesprekken over verbeteren
probleemplekken.
- Leveren (maand 12-14): dialoog tussen inwoners, gemeenten en
praktijkorganisaties
- Kennisdeling (maand 15-16): verspreiden van resultaten.

Samenwerkingspartners

In dit project werken de volgende partners samen:
- GGD West-Brabant en GGD Brabant-Zuidoost
- Gemeente Roosendaal en gemeente Geldrop-Mierlo)
- Het PON & Telos
- Tilburg University | Tranzo
- Pharos
- RIVM
- Provincie Noord-Brabant
Gedurende het project wordt nauw samengewerkt met inwoners, praktijkorganisaties en
gemeenten. Meerwaarde is dat partners vanuit praktijk, beleid en onderzoek nauw
samenwerken en resultaten geborgd kunnen worden binnen de gemeenten en partners
vanuit de academische werkplaats publieke gezondheid en provincie. Inzichten worden
gedeeld tussen gemeenten. Landelijke partijen adviseren rondom leefomgeving in
kwetsbare wijken (RIVM) en het bereiken en betrekken van (kwetsbare) doelgroepen
(Pharos).

(Verwachte) Resultaten

Met dit project beogen we dat gemeenten inzicht krijgen in de belangen, behoeften en
(on)mogelijkheden om zo gerichter en effectiever aan de slag te gaan met
verbeteringen in de leefomgeving. Wetenschappelijk draagt dit project bij met methoden
en instrumenten om verschillende inwonersgroepen effectief te bereiken en betrekken
rond vraagstukken gericht op een gezonde leefomgeving. Aan het eind van het project
worden de resultaten gepresenteerd en besproken in een symposium, waarvoor o.a.
gemeenten en instellingen voor hoger onderwijs in de provincie Noord-Brabant worden
uitgenodigd.

Kenmerken

Projectnummer:
11010012310008
Looptijd: 16%
Looptijd: 16 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Suzan Robroek
Verantwoordelijke organisatie:
GGD West-Brabant