Mobiele menu

Een Frisse Blik op Ouderen door Ouderen

Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord streeft naar borging, bestendiging en voortbestaan van ouderenparticipatie voor de langere termijn. Om dit te bereiken wil het Ouderenberaad met een aantal organisaties een stabiele en structurele samenwerkingsrelatie aangaan en binnen die samenwerkingsrelatie projecten uitvoeren en laten coördineren.

Werkwijze

De concrete activiteiten die zij beoogden uit te voeren in het kader van deze subsidie zijn:
1.    gesprekken voeren en afspraken maken over structurele samenwerking met verschillende organisaties in de regio Zuid-Holland Noord;
2.    mogelijkheden bekijken voor subsidie van activiteiten en projecten van het Ouderenberaad en deze aanvragen;
3.    uitvoeren van het project 'Vitaal en langer zelfstandig wonen' om daarmee de meerwaarde van het Ouderenberaad te laten zien aan onder andere de gemeenten in de regio Zuid-Holland Noord.  

Resultaten

Het doel van het Ouderenberaad is om knelpunten in wonen, welzijn en zorg voor (kwetsbare) ouderen te inventariseren en te analyseren en zo mogelijk oplossingen aan te dragen of voorstellen voor (wetenschappelijk) onderzoek en innovatie te formuleren. Het wil vooral de stem van (kwetsbare) ouderen laten horen binnen onderwijs, onderzoek en beleid. Hiertoe heeft het Ouderenberaad een structurele samenwerking met het LUMC en de werkplaats Sociaal Domein van de hogeschool Leiden.

Meer informatie

Ouderenberaad Zuid-Holland Noord

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

Verslagen


Eindverslag

Gedurende de projectperiode zijn gesprekken gevoerd en projecten uitgevoerd met verschillende organisaties in de regio Zuid-Holland Noord om een structurele samenwerking aan te gaan met het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord. Dit met als doel om het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord te borgen in de regio Zuid-Holland Noord.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
633300021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.M.F. van Weering
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center