Mobiele menu

Een impuls voor uitvoering van het plan voor landelijk gebruik van Krachtvoer 2020-2030

Doel

Krachtvoer is een programma over gezonde voeding voor leerlingen van het vmbo-onderbouw. In vervolg op het project "Strengthening Krachtvoer as an efficient and effective instrument to promote integral health promotion at prevocational schools" had dit project als doel dat Krachtvoer op alle vmbo-scholen in Nederland gebruikt kan worden, gebruikt gaat worden en gebruikt blijft worden. 

Opbrengsten

Door middel van de implementatie-impuls hebben de afgelopen twee jaar verschillende acties en ontwikkelingen plaatsgevonden. Wat betreft monitoring en evaluatie is er onder andere een dashboard ontwikkeld voor inzicht in het gebruik van de website. Rondom de verbetering van de kwaliteit is er onder andere een interactieve roadmap gemaakt. Ook hebben allerlei verspreidingsacties plaatsgevonden. Zo zijn er verschillende presentaties gegeven en is de zichtbaarheid van Krachtvoer op de website van Gezonde School en het Voedingscentrum verbeterd. Tenslotte is gedurende de subsidieperiode Krachtvoer her-erkend als effectieve interventie. Hierover is bericht in verschillende (landelijke) nieuwsbrieven. Al deze verschillende acties en ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de docent-aanmeldingen zijn gestegen naar bijna 550 (werkzaam in ongeveer 15% van de vmbo-locaties in Nederland).

Producten van ZonMw

Lees meer over dit project in het artikel ‘Lesmateriaal implementeren door aan te sluiten bij het curriculum’, in onze artikelenreeks Zo benutten we resultaten en opbrengsten beter in de praktijk.

Verslagen


Eindverslag

ZonMW project 555001003 (Preventieprogramma 2019-2022, Implementatie-impulsen) ‘Een impuls voor uitvoering van het plan voor landelijk gebruik van Krachtvoer 2020-2030’, van 1-1-2020 tot 1-1-2022. Krachtvoer is een programma over gezonde voeding voor leerlingen van de vmbo-onderbouw. Onderwijsorganisatie Yuverta (voorheen: CITAVERDE) en de Universiteit Maastricht hebben, samen met landelijke partners, het programma doorontwikkeld tot een digitaal beschikbaar totaalpakket voor gebruikers (www.krachtvoer.nu). Er is voortgebouwd op het theoretisch denkmodel en de beproefde en effectief gebleken veranderingsmethoden van het bestaande Krachtvoer programma dat resulteerde uit twee eerdere ZonMw projecten. Het nieuwe Krachtvoer kenmerkt zich onder andere door innovatieve didactische werkvormen, een kartrekker vanuit de onderwijssector en ondersteuning aan gebruikers om het programma aan te passen aan de specifieke context in hun school/klas. De digitale versie van Krachtvoer is via een intensief traject van co-creatie met gebruikers en inbreng van expertise op het gebied van onderwijs, gezondheidsbevordering, jeugd, voeding en andere leefstijlveranderingen tot stand gekomen is. Deze doorontwikkelde versie van Krachtvoer is her-erkend als effectieve interventie. Dit houdt in dat Krachtvoer voldoet aan de criteria voor succesvol en effectief werken aan een gezonde leefstijl en dat het programma is terug te vinden in de interventiedatabase van het loket CGL (Centrum Gezond Leven) van het RIVM. In 2020 hebben we een tienjarenplan voor landelijk gebruik ontwikkeld waaraan alle Krachtvoer partners zich hebben gecommitteerd. Het plan heeft als doel dat Krachtvoer de komende tien jaar op alle vmbo-scholen in Nederland gebruikt kan worden, gebruikt gaat worden en gebruikt blijft worden. Hiervoor zijn 1) hosting, 2) kwaliteitsbewaking en -verbetering en 3) een verspreidingsstrategie voorwaardelijk. Het tienjarenplan omvat de technische hosting van Krachtvoer door Yuverta. Kwaliteitsbewaking en -verbetering vindt plaats via feedbackloops waarbij beschikbare gebruiksgegevens, evaluatiegegevens en inzichten in de veranderende context worden opgehaald en vervolgens worden vertaald naar benodigde updates die daarna ook daadwerkelijk worden doorgevoerd. De visie achter de verspreidingsstrategie is: Alle ijzers in het vuur en in ieder geval gebruik maken van alle verspreidingsmogelijkheden via bestaande netwerken, instanties en programma’s. Het betreft hier de ‘externe’ verspreidingsstrategie, dus naast onze inzet om via co-creatie alle elementen van Krachtvoer dusdanig in te richten dat (goed) gebruik van het programma zo optimaal mogelijk wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. De verspreidingsstrategie omvat afstemming met en communicatie via de netwerken rondom onder andere het Programma Gezonde School, Jong Leren Eten, JOGG en diverse netwerken in de onderwijssector. Voor de uitvoer van het tienjarenplan zijn duidelijke werkafspraken, maar ook financiering voorwaardelijk. Met behulp van de implementatie-impuls hebben we de mogelijkheid gekregen om twee jaar te werken aan de uitvoer van dit meerjarenplan. Hierin hebben we veel kunnen realiseren, zoals beschreven staat in de Resultaten samenvatting. Maar ook na deze twee jaar stoppen de inspanningen niet, aangezien het centrale uitgangspunt voor de samenwerking rondom Krachtvoer is dat de ontwikkeling van een interventie en de inspanningen ter implementatie nooit klaar zijn. Vanuit een contextueel perspectief dient er sprake te zijn van een doorlopend proces omdat de context rondom de interventie voortdurend in beweging is. De context omvat zowel leerlingen, docenten en scholen als ook de bredere maatschappelijke ontwikkelingen rondom (gezonde) scholen. Er zal dan ook vanuit alle partners zoveel mogelijk ingezet worden op de uitvoer van het tienjarenplan, ook nu de subsidie-periode is afgelopen, om samen te zorgen voor de continue doorontwikkeling van het programma en de verspreiding en implement

Kenmerken

Projectnummer:
555001003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Kintzen
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting CITAVERDE College