Mobiele menu

Een integraal zorgnetwerk voor (zeer) kwetsbare gezinnen; van preconceptie tot de eerste 2 jaar na de geboorte

Projectomschrijving

Samen Groeien 010: Integraal zorgnetwerk voor (zeer) kwetsbare gezinnen in de gemeente Rotterdam

Vraagstuk

Hoe kunnen (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden en zorg- en hulpverleners samen met zorgaanbieders en de gemeente Rotterdam komen tot het meer samenhangend inzetten van het aanbod van zorg- en hulpverlening vanaf kinderwens tot de eerste 1000 dagen?

Onderzoek

Dit actieonderzoek bevat 4 werkpakketten:
1. Inzicht in begrippen ‘kwetsbare omstandigheden’ en ‘eerste 1000 dagen’;
2. Realiseren (verbeterde) samenwerking (aanstaande) ouders en professionals;
3. Ontwikkeling van zorgtrajecten door (aanstaande) ouders en professionals;
4. Ontwikkeling plan van aanpak voor duurzaam leer- en verbeternetwerk.

Verwachte uitkomst

Door alle partijen met elkaar te verbinden in een netwerk, te inventariseren wat werkt en dit toe te passen in de praktijk, willen we de zorg- en hulpverlening rondom de eerste 1000 dagen verbeteren en komen tot een sluitend integraal netwerk en aanbod van zorg, afgestemd op de behoeftes van (aanstaande) ouders.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: samengroeien010@erasmusmc.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

SAMENVATTING VOOR (AANSTAANDE) OUDERS ("lekenversie") Waarom is het belangrijk om onderzoek te doen? Elk jaar worden er in Rotterdam 8000 baby’s geboren. Er zijn best veel baby’s die te vroeg worden geboren. Of die te klein zijn. De baby’s worden geboren in allerlei soorten gezinnen. In gezinnen die alles goed voor elkaar hebben. Maar ook in gezinnen waar ouders problemen hebben. Bijvoorbeeld psychiatrische problemen of een verslaving. Er kunnen zorgen zijn over geld of problemen met wonen. Of ouders hebben een verstandelijke beperking, waardoor het moeilijker is om alles te begrijpen. En vaak zijn er heel veel problemen tegelijkertijd. Al deze ouders leven in kwetsbare omstandigheden. Ze hebben het extra moeilijk. Goede hulp voor ouder en kind is dan heel belangrijk. In Rotterdam is al veel hulp voor ouders in kwetsbare omstandigheden. Ouders kunnen deze hulp niet altijd goed vinden. En als ze hulp krijgen, helpt het dan wel? Tien ouders in kwetsbare omstandigheden hebben we geïnterviewd over de hulp die ze nu krijgen. Ze vertellen dat ze het belangrijk vinden dat je een hulpverlener goed kunt vertrouwen. En dat een hulpverlener goed samenwerkt met de ouder en het gezin. Ze vertellen ook dat ze vaak niet weten welke hulp ze kunnen krijgen. En hoe ze die hulp moeten regelen. Daarom komt er een onderzoek naar hoe we de hulp aan ouders in kwetsbare omstandigheden kunnen verbeteren. We kijken naar: • de hulp die je wil hebben als je graag een kind wilt, dus als je een kinderwens hebt; • de hulp die je dan echt nodig hebt; • de hulp die je nodig hebt tijdens de zwangerschap en na de geboorte; • de hulp in de eerste twee levensjaren van je kind. Vanaf dat je zwanger bent tot en met het tweede jaar van je kind is bij elkaar 1000 dagen. Wat willen we te weten komen? De officiële vraag voor het onderzoek is: "Hoe kunnen (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden en zorg- en hulpverleners samen met zorgaanbieders en de gemeente Rotterdam komen tot het meer samenhangend inzetten van het bestaand aanbod van zorg- en hulpverlening vanaf kinderwens tot de eerste duizend dagen na conceptie (= het moment dat je zwanger bent)?" We willen door onderzoek te doen ervoor zorgen dat er betere hulp komt en op tijd. Belangrijk is dat de hulp past bij de vragen die ouders hebben. En ook dat de hulpverleners goed met elkaar samenwerken, zodat ouders niet opnieuw om hulp hoeven te vragen. In het onderzoek werken we met: - Vrouwen en mannen met een kinderwens, aanstaande ouders en ouders van kinderen tot twee jaar die in kwetsbare omstandigheden leven. Ook wordt het netwerk van deze personen betrokken. Dat kan familie zijn, vrienden of buren. - Hulpverleners die deze (aanstaande) ouders en hun gezin helpen. - Gemeente Rotterdam, Erasmus MC, organisaties die hulp geven aan zwangeren en ouders en hun jonge kinderen. Hoe gaan we het onderzoek doen? Het onderzoek start in 2021 en duurt 4 jaar. Het bestaat uit 4 delen. Deze delen worden werkpakketten genoemd. Werkpakket 1 In het eerste werkpakket gaan we onderzoeken wat er bedoeld wordt als je praat over ‘kwetsbare omstandigheden’. Vind je dat jezelf in kwetsbare omstandigheden leeft? En wat is dat dan ‘’kwetsbaar’’? Een hulpverlener kan iets anders bedoelen met kwetsbaar dan een ouder. Om goede hulp te kunnen bieden is het belangrijk dat iedereen hetzelfde denkt over wat kwetsbare omstandigheden zijn. Anders begrijp je elkaar niet en krijg je hulp aangeboden, die niet past bij de vraag die je hebt. Werkpakket 2 In dit werkpakket gaan we organiseren dat ouders en hulpverleners elkaar ontmoeten. Ze gaan met elkaar praten over hoe we de hulpverlening kunnen verbeteren. Ouders delen hun ervaringen met wat daarin prettig en niet prettig is en wat nodig is. Het is daarbij vooral de bedoeling dat (aanstaande) ouders en hulpverleners van elkaar leren en zo samen tot een goed plan komen over wat kan helpen. Werkpakket 3 Ouder(s) en hulpverleners gaan daarna met elkaar samenwerken om de zorg- en hulpverlening in één gebied in Rotterdam te verbeteren. We gaan de dingen die we bedacht hebben, uitproberen en kijken of het werkt. Door samen te experimenteren kunnen we zien wat wel of niet werkt. Deze ervaringen worden dan weer gebruikt om de hulp verder te verbeteren. Werkpakket 4 In dit laatste werkpakket schrijven we op wat we hebben geleerd over wat goed werkt en wat niet goed werkt of plezierig is en voor welke ouders dit geldt. We schrijven dat zo op dat dit ook in andere delen van Rotterdam gebruikt kan worden. Alle organisaties die meedoen: • Erasmus MC; • Gemeente Rotterdam, GGD Rotterdam-Rijnmond/Nu Niet Zwanger, wijkteams en Moeders van Rotterdam; • Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond; • ASVZ, zorg- en hulpverlening voor mensen met verstandelijke beperkingen; • Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Health Policy & Management; • Hogeschool Rotterdam/Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland; • (Aanstaande) ouders die een groep van deskundigen vormen (ouderpanel).

Kenmerken

Projectnummer:
554001014
Looptijd: 76%
Looptijd: 76 %
2021
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ernst
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum