Mobiele menu

Een integraal zorgnetwerk voor (zeer) kwetsbare gezinnen; van preconceptie tot de eerste 2 jaar na de geboorte

Samen Groeien 010: Integraal zorgnetwerk voor (zeer) kwetsbare gezinnen in de gemeente Rotterdam

Vraagstuk

Hoe kunnen (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden en zorg- en hulpverleners samen met zorgaanbieders en de gemeente Rotterdam komen tot het meer samenhangend inzetten van het aanbod van zorg- en hulpverlening vanaf kinderwens tot de eerste 1000 dagen?

Onderzoek

Dit actieonderzoek bevat 4 werkpakketten:
1. Inzicht in begrippen ‘kwetsbare omstandigheden’ en ‘eerste 1000 dagen’;
2. Realiseren (verbeterde) samenwerking (aanstaande) ouders en professionals;
3. Ontwikkeling van zorgtrajecten door (aanstaande) ouders en professionals;
4. Ontwikkeling plan van aanpak voor duurzaam leer- en verbeternetwerk.

Verwachte uitkomst

Door alle partijen met elkaar te verbinden in een netwerk, te inventariseren wat werkt en dit toe te passen in de praktijk, willen we de zorg- en hulpverlening rondom de eerste 1000 dagen verbeteren en komen tot een sluitend integraal netwerk en aanbod van zorg, afgestemd op de behoeftes van (aanstaande) ouders.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: samengroeien010@erasmusmc.nl.

Kenmerken

Projectnummer:
554001014
Looptijd: 79%
Looptijd: 79 %
2021
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ernst
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum