Mobiele menu

Een kind-kind benadering ter bevordering van een gezonde leefstijl bij Marokkaanse en Nederlandse kinderen met diabetes.

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De laatste jaren worden kinderen in Westerse landen steeds dikker. Overgewicht brengt een verhoogd risico met zich mee voor het ontwikkelen van diabetes type II en kan bij kinderen met diabetes type I leiden tot complicaties. Marokkaanse kinderen hebben een verhoogd risico op diabetes type I en op het ontwikkelen van overgewicht en dus op type II. Men veronderstelt dat dit naast genetische factoren voor een belangrijk deel wordt bepaald door omgevingsfactoren. De behandeling van kinderen met diabetes is gericht op het bewaken van het evenwicht tussen insuline, voeding en lichamelijke activiteit. De voorschriften van gezonde voeding, voldoende bewegen en op gewicht blijven zijn moeilijk na te leven voor de kinderen. Bovendien blijkt dat de voorschriften vaak niet aansluiten bij de leefomgeving en leefwereld van met name de Marokkaanse kinderen. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de manier waarop kinderen met diabetes, in het bijzonder kinderen van Marokkaanse afkomst, hun ziekte en bijbehorende leefregels beleven, en samen met deze kinderen een interventie te ontwikkelen die tot een aantoonbare stimulans van een gezonde leefstijl leidt. Het kindperspectief vormt het uitgangspunt van elke fase in het project.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
40050011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2003
2008
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.W.M. Dedding
Verantwoordelijke organisatie:
OLVG, locatie West