Mobiele menu

Een leer en verbeterklimaat waarmee kwaliteit van zorg wordt verbeterd in de langdurige ouderenzorg; de LINC aanpak.

Doel

Het netwerk van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg ontwikkelt en evalueert een duurzaam en systematisch leer- en verbeterklimaat voor teams van verpleegkundigen en verzorgenden: de aanpak ‘Learning Innovation Nurses Climate‘ (LINC). Dit gebeurt zowel in het verpleeghuis als de thuiszorg.

Werkwijze: actieonderzoek

Door actieonderzoek wordt gedurende 4 jaar aan de 4 kernelementen van de LINC-aanpak gewerkt:

  1. Uitvoeren van een QuickScan voor het in kaart brengen van de huidige leer-, verbeter- en organisatorische omstandigheden voor de teams, en aanwezige knelpunten.
  2. Op maat inrichten van werkplekleren om het verbeteren van de zorg vanaf de werkvloer te bevorderen.
  3. Coaches (verpleegkundigen niveau 5/6) begeleiden de teams inhoudelijk en procesmatig. Zij zijn ook de schakels tussen de teams en de betrokken mbo- en hbo-opleidingen.
  4. Cyclisch inzetten van reeds beschikbare kwaliteitsdata om zorgproblemen te identificeren en resultaten van verbeteracties te monitoren.

Duurzaam en systematisch leer- en verbeterklimaat

Voor V&V-teams wordt een duurzaam en systematisch leer- en verbeterklimaat gecreëerd ter verbetering van de kwaliteit van zorg binnen de ouderenzorg thuis en in het verpleeghuis. Hiervoor is onder meer inzicht in de benodigde competenties van V&V-professionals nodig en inzicht in organisatorische randvoorwaarden en contextkenmerken voor een optimale leer- en verbeter omgeving. Tevens is een haalbare geëvalueerde LINC-aanpak nodig, een systematiek om beschikbare kwaliteitsdata te integreren in cyclische verbetertrajecten vanuit V&V-teams en intensievere en structurele samenwerking tussen onderwijs, praktijkveld en kennisinstellingen.

Interview

Hoe kan gebruik van data het leren en verbeteren binnen zorgteams en tussen organisaties ondersteunen? Promovendi Merel van Lierop en Alies Depla vertellen hoe zij in de ouderenzorg en integrale geboortezorg data onderdeel maken van het dagelijkse werk.

> Lees het interview

Producten

Titel: Creating a sustainable learning and improvement climate to improve elderly care: a World Café method
Auteur: Van Lierop, Merel, MSc Dr. Meijers, Judith Dr. Van Rossum, Erik Dr. Thoma-Lürken, Theresa Prof. Dr. Zwakhalen, Sandra

Kenmerken

Projectnummer:
516022520
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.M.M. Meijers PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University
Afbeelding

Leren en verbeteren

Nieuwe kennis en innovaties onderdeel maken van de dagelijkse praktijk kan alleen als zorgprofessionals en zorgorganisaties duurzaam en systematisch leren en verbeteren. Daarom financieren we 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.