Mobiele menu

Een lerend netwerk van bedrijven als antwoord op de vraag naar verbetering re-integratie tweede spoor

Projectomschrijving

Er is een aanzienlijk aantal werknemers die na een langere verzuimperiode wel kunnen en willen werken maar door hun beperkingen als gevolg van ziekte niet terug kunnen naar hun huidige werk(gever). Het begeleiden van deze werknemers naar werk bij andere werkgevers (het tweede spoor) blijkt moeizaam en nauwelijks effectief. Dat is zowel voor werkgevers als voor werknemers frustrerend. Een belangrijk probleem is het gebrek aan werk-leerplekken die passend zijn voor deze werknemers. Een van de ideeën om dat probleem op te lossen is een netwerk op te zetten van bedrijven, waarin deze bedrijven samenwerken om werk-leerplekken beschikbaar maken voor werknemers in het tweede spoor. Het project richt zich naast de ontwikkeling van het netwerk op drie vragen: wat is het effect van dat netwerk op werkhervatting, wat zijn belemmerende en bevorderende factoren in de ontwikkeling van het netwerk en wat betekent de ontwikkelde kennis voor het beleid van de overheid.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Er is een aanzienlijk aantal werknemers die na een langere verzuimperiode wel kunnen en willen werken maar door hun beperkingen als gevolg van ziekte niet terug kunnen naar hun huidige werk(gever). Het begeleiden van deze werknemers naar werk bij andere werkgevers (het tweede spoor) blijkt moeizaam en nauwelijks effectief. Dat is zowel voor werkgevers als voor werknemers frustrerend. Een belangrijk probleem is het gebrek aan werk-leerplekken die passend zijn voor deze werknemers. Een van de ideeën om dat probleem op te lossen is een netwerk op te zetten van bedrijven, waarin deze bedrijven samenwerken om werk-leerplekken beschikbaar maken voor werknemers in het tweede spoor. Het project richt zich naast de ontwikkeling van het netwerk op drie vragen: wat is het effect van dat netwerk op werkhervatting, wat zijn belemmerende en bevorderende factoren in de ontwikkeling van het netwerk en wat betekent de ontwikkelde kennis voor het beleid van de overheid.

Kenmerken

Projectnummer:
10490012210005
Looptijd: 32%
Looptijd: 32 %
2023
2027
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. R. W. B. Blonk
Verantwoordelijke organisatie:
Tilburg University