Een levensloopbestendig Hilversumse Meent

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in de Hilversumse Meent met de focus op met, voor en door ouderen. We stimuleren en faciliteren een levensloopbestendige prettige leef- en woonomgeving. Onze doelgroep is thuiswonende ouderen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Huisartsenpraktijk J. van Dok, Huisartsenpraktijk de Meent, VVT-organisaties Inovum, Vivium, ouderen en bewoners, Sociaal wijkteam, St. Hilversumse Meent, Versa Welzijn, Gemeente Hilversum.

Doel en aanpak project

We werken aan de onderwerpen:

  1. ‘Buurten in de buurt: We benaderen 3 straat coaches (vrijwilligers) in 1 straat. Hun opdracht is om bewoners van één straat te verbinden en te ondersteunen.
  2. Advies over: de ideale indeling van het nieuwe buurthuis, een op te zetten woon/zorg/verpleegcomplex en een voorlichtingscampagne over: 'Hoe kan ik zo lang mogelijk op een prettige manier langer thuis wonen?'
Verslagen

Eindverslag

Een levensloopbestendig Hilversumse Meent
Het netwerk Hilversumse Meent richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in de Hilversumse Meent met de focus op met, voor en door ouderen. We stimuleren en faciliteren een levensloopbestendige prettige leef- en woonomgeving.
Onze doelgroep zijn thuiswonende ouderen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk
Huisartsenpraktijk J. van Dok, Huisartsenpraktijk de Meent, VVT-organisaties Inovum, Vivium, ouderen en bewoners, Sociaal wijkteam, St. Hilversumse Meent, Versa Welzijn, Gemeente Hilversum. Projectleider is Corine van Maar, van Van Maar Advies.

Resultaat
Twee onderwerpen zijn tot stand gekomen te weten: Levensloopbestendige zorg en welzijn met het project Buurten in de Meent en Levensloopbestendig wonen met de actieplannen Format Langer Zelfstandig Thuis bijeenkomsten en een advies met betrekking tot het opzetten van een zorgsteunpunt voor o.a. wijkverpleging en welzijnsvoorzieningen.

Vervolg
We gaan de borgingsfase 3 aanvragen van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Samenvatting van de aanvraag
Het netwerk Hilversumse Meent richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk en het faciliteren van een prettige leef- en woonomgeving voor de bewoners in de wijken, waaronder ouderen. Positieve Gezondheid is het uitgangspunt. Hiervoor is nog meer samenwerking nodig tussen de zorg- en hulpverleners in de wijk, vrijwilligers, ouderen, buurthuis en andere stakeholders zoals de gemeente. We willen naar een vraaggericht aanbod, we praten met ouderen in plaats van over ouderen en hebben aandacht voor hun behoeften en verlangens. Daarbij willen we (nog meer) een inclusief netwerk vormen, met daarin alle bewoners, e.g., oud, jong, met een hoge en lage sociale economische status en met een migratieachtergrond. Hiertoe willen we in fase 2 met de volgende twee onderwerpen aan de slag: 1. Levensloopbestendig wonen Het ontwikkelen van een veranderproces rondom levensloopbestendig wonen van oudere inwoners van Hilversumse Meent, vanuit onderzoek naar de behoeften en verlangens van (individuele) bewoners. Daarnaast gaan we met verschillende stakeholders aan de slag met het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor verschillende aspecten van levensbestendig wonen in Hilversumse Meent op basis van de behoeften en verlangens van (individuele) oudere inwoners (bijv. woning, omgeving, zorg, vervoer, veiligheid). 2. Levensloopbestendig samenwonen en -werken: ‘Het Meent Activiteitenpakket’ Het ontwikkelen van een veranderproces rondom levensloopbestendig samenwonen en –werken in Hilversumse Meent. Uiteindelijk willen we hiermee de onderlinge samenhang in de wijk vergroten. Het netwerk leert hoe de verschillende stakeholders in de wijk met elkaar contact willen hebben. Welke activiteiten in de straten van Hilversumse Meent zijn gewenst? Hoe kan in deze wijk een netwerk ontstaan, waarin iedereen belangrijk is en gestimuleerd wordt tot het spelen van de rol die hij/zij wil en kan spelen? Bij ons netwerk zijn, mede door fase 1 van het programma Langdurende Zorg en Ondersteuning, al veel partijen betrokken. In fase 2 in 2020 willen we samen graag aan de slag om de Hilversumse Meent verder levensloopbestendig te maken!
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639531904
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.E. van Maar MBA
Verantwoordelijke organisatie:
HuisartsenpraktijkJ van Dok