Mobiele menu

Een participatief actieonderzoek naar werkzame factoren in het versterken of herstellen van een veilige opgroei- en opvoedsituatie in Poolse gezinnen in Nederland.

Razem: samen voor Poolse gezinnen

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant (VT) ontvangt veel meldingen over gezinnen van Poolse afkomst. Zowel de cultuur als de taalbarrière zorgen ervoor dat het lastig is om contact te leggen en met elkaar te kunnen bouwen aan duurzame veiligheid.

Doel

Het creëren van een veilige opgroei- en opvoedsituatie van kinderen in Poolse gezinnen door het netwerk te versterken en de samenwerking te verbeteren.

Wie

VT Zuidoost-Brabant en Kompas Jeugdzorg, een jeugdzorgorganisatie voor Poolse gezinnen. Zij werken samen met onderzoeksbureau Participatief Actieonderzoek en met veiligheidsdeskundigen van bureau WIJS.

Waar

Regio Helmond en de Peel, de resultaten zijn landelijk bruikbaar.

Wanneer

Van 1 september 2021 tot 1 september 2023

Hoe

Het betreft een participatief actieonderzoek waarbij medewerkers van Kompas en VT samen in de gezinnen gaan werken om de doelstelling te behalen. Ook worden andere professionals zoals leerkrachten betrokken om het netwerk te versterken.

Producten

Titel: Workshop voor Veilig Thuismedewerkers 'Pools cultuursensitief samenwerken aan veiligheid'
Titel: Tweedaagse training voor sleutelfiguren 'Pools cultuursensitief samenwerken aan veiligheid'
Titel: Voorlichtingsfolder voor Poolse ouders over de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen en de werking van jeugdzorg in Nederland.
Titel: Eindsymposium Razem Powerpoint

Kenmerken

Projectnummer:
744130110
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.M. Hoppenbrouwers
Verantwoordelijke organisatie:
Kompas Jeugdzorg