Mobiele menu

Een persoonlijke gezondheidsomgeving voor iedereen.

Projectomschrijving

VWS heeft via het programma MedMij tot doel patiënten de beschikking te geven over de eigen gezondheidsdata met een eigen PGO: een Persoonlijke gezondheidsomgeving.

Een PGO gespecificeerd op de ‘eigen’ aandoening, geeft mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten meer regie op het dagelijks leven. Inzicht in eigen gezondheidsdata geeft de mogelijkheid adequaat te reageren op resultaten van laboratoriumuitslagen; volgen van de effecten van medicatie of hulpmiddelen op het optimaal meedoen in de samenleving.

Het doel van het project is het aantonen dat de groep mensen met minder vaak voorkomen chronische aandoeningen, met name Shwachman Diamond Syndrome, Thalassemie en Sikkelcelziekte, geholpen zijn met een PGO toegespitst op de eigen situatie, en aantonen dat dezelfde aanpak schaalbaar is tot alle (zeldzame) chronische en beperkende aandoeningen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

VWS heeft via het programma MedMij tot doel patiënten de beschikking te geven over de eigen gezondheidsdata met een eigen PGO: een Persoonlijke gezondheidsomgeving. Een PGO gespecificeerd op de ‘eigen’ aandoening, geeft mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten meer regie op het dagelijks leven. Inzicht in eigen gezondheidsdata geeft de mogelijkheid adequaat te reageren op resultaten van laboratoriumuitslagen; volgen van de effecten van medicatie of hulpmiddelen op het optimaal meedoen in de samenleving. Het doel van het project is het aantonen dat de groep mensen met minder vaak voorkomen chronische aandoeningen, met name Shwachman Diamond Syndrome, Thalassemie en Sikkelcelziekte, geholpen zijn met een PGO toegespitst op de eigen situatie, en aantonen dat dezelfde aanpak schaalbaar is tot alle (zeldzame) chronische en beperkende aandoeningen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742007007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. ing. R.J. Braamburg
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Rare Care World