Mobiele menu

Een Praktijkondersteuner Financiën (POF), steun bij schulden en toeleiding naar schuldhulpverlening in het Gezondheidscentrum

Kan een huisarts méér betekenen voor patiënten met klachten die voortkomen uit financiële stress. In Rotterdam Zuid bij Gezondheidscentrum Lijn 2 is sinds 2020 een praktijkondersteuner Financiën werkzaam. Zij ondersteunt in samenwerking met de huisartsen en de POH GGZ de patiënten die op het spreekuur komen met lichamelijke en/of psychische klachten die voortkomen uit financiële problemen. Met de patiënt kijkt de POH F hoe zij kan helpen om overzicht en weer méér perspectief te krijgen zodat er bij de patiënt méér regie heeft, en er méér ‘schuldenrust’ ontstaat. De eerste stap, het maken van een overzicht van de situatie qua inkomsten en uitgaven, geeft vaak al rust. Afhankelijk van die ‘diagnose’ kan er een warme overdracht plaatsvinden naar de schuldhulpverlening van de gemeente, of de POHF begeleid de patiënt zelf in het oplossen van de schulden. Juist in de eerste lijn is vroegsignalering mogelijk, en dat voorkomt erger, met betrekking tot schulden maar vooral ook lichamelijke en psychische klachten. Daarnaast geeft het méér vertrouwen aan de zorgverleners omdat ze nu de mogelijkheid hebben om het achterliggende probleem van de klachten te bespreken. Er is dus méér integrale en adequate zorgverlening.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100012020029
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Benjamin
Verantwoordelijke organisatie:
Gezondheidscentrum Lijn2