Mobiele menu

Een Praktijkondersteuner Financiën (POF), steun bij schulden en toeleiding naar schuldhulpverlening in het Gezondheidscentrum

Projectomschrijving

Kan een huisarts méér betekenen voor patiënten met klachten die voortkomen uit financiële stress. In Rotterdam Zuid bij Gezondheidscentrum Lijn 2 is sinds 2020 een praktijkondersteuner Financiën werkzaam. Zij ondersteunt in samenwerking met de huisartsen en de POH GGZ de patiënten die op het spreekuur komen met lichamelijke en/of psychische klachten die voortkomen uit financiële problemen. Met de patiënt kijkt de POH F hoe zij kan helpen om overzicht en weer méér perspectief te krijgen zodat er bij de patiënt méér regie heeft, en er méér ‘schuldenrust’ ontstaat. De eerste stap, het maken van een overzicht van de situatie qua inkomsten en uitgaven, geeft vaak al rust. Afhankelijk van die ‘diagnose’ kan er een warme overdracht plaatsvinden naar de schuldhulpverlening van de gemeente, of de POHF begeleid de patiënt zelf in het oplossen van de schulden. Juist in de eerste lijn is vroegsignalering mogelijk, en dat voorkomt erger, met betrekking tot schulden maar vooral ook lichamelijke en psychische klachten. Daarnaast geeft het méér vertrouwen aan de zorgverleners omdat ze nu de mogelijkheid hebben om het achterliggende probleem van de klachten te bespreken. Er is dus méér integrale en adequate zorgverlening.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In de achterstandswijken is de schuldenproblematiek erg groot. En de gezondheid van Rotterdammers in de achterstandswijken, in dit geval deelgemeente Feijenoord, met name Bloemhof, Hillesluis en Katendrecht, wordt sterk negatief beïnvloed door schulden. (Zie https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/themadossiers/armoede-… ). Tegelijkertijd werkt de schuldhulpverlening zeer matig. (Zie: Niet-instromers in de schuldhulpverlening, OBI, Gemeente Rotterdam). Huisartsen merken in het consult dat er sprake is van schuldenproblematiek, met veel schuldenstress, maar kunnen er in het spreekuur weinig mee. Rotterdam heeft in 2019 een beleid gestart om de schuldenproblematiek aan te pakken, en doet daarvoor een beroep op alle sectoren in de Rotterdamse samenleving, om met name innovatieve methodes te ontwikkelen om de problematiek aan te pakken. Lijn2 heeft overeenstemming over een innovatief traject met de Stichting Humanitas en de stichting Veritas, ondersteund door SamenEen in Feijenoord. In dit project wordt een praktijkondersteuner financiën op het GC gestationeerd, zodat een doorverwijzing van de huisarts warm en drempelloos kan plaatsvinden. De praktijkondersteuner financiën (De POF) kan als eerste stap samen met de cliënt de schulden goed in kaart brengen, en op basis daarvan met de cliënt de beste volgende stap bespreken. Dat kan zijn samen met de cliënt naar een trajectbegeleider van de Gemeente Rotterdam, of naar een budgetcoach van Humanitas (i.e. een zogenaamd maatjesproject door personen die ervaringsdeskundig zijn) of naar Veritas als tijdelijke bewindvoering noodzakelijk is. Met de startimpuls willen we vaststellen welke afspraken, vaardigheden en werkwijzen noodzakelijk zijn voor een regionale en evt. stedelijke implementatie. We inventariseren praktische, persoonlijke en juridische knelpunten, en lossen die in overleg op. Een pilot project, waarbij gestart wordt met de nieuwe werkwijze is naar onze mening de beste methode om al die factoren in kaart te brengen, en bespreekbaar te maken..

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100012020029
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Benjamin
Verantwoordelijke organisatie:
Gezondheidscentrum Lijn2