Mobiele menu

Een screeningsinstrument voor angst en depressie bij kinderen (Revised Child Anxiety and Depression Scale, RCADS-25)

Angst en depressie komen vaak voor bij kinderen. De korte vragenlijst Revised Child Anxiety and
Depression Scale (RCADS-22) is geschikt om angst en depressie bij kinderen te signaleren.
Ondanks dat angst en depressie onder kinderen veel voorkomen, worden deze aandoeningen niet
goed gesignaleerd door volwassenen. Daardoor krijgen kinderen niet tijdig hulp aangeboden. Als
angst en depressie niet tijdig worden herkend en behandeld, kunnen kinderen op latere leeftijd hier blijvend last van houden. Ook kunnen aanvullend andere problemen ontstaan, zoals andere
psychische problemen en vroegtijdig schoolverlaten.

In dit onderzoek is onderzocht hoe goed de korte vragenlijst RCADS-22 angst en depressie onder
kinderen kan signaleren. De RCADS-22 bestaat uit 15 vragen over angst en 7 vragen over
depressie. De angst- en depressieschaal van de RCADS-22 blijken valide en betrouwbaar. De
RCADS-22 kan op scholen en in de JGZ worden ingezet als screeningsinstrument bij kinderen van 8 t/m 18 jaar.

Producten

Titel: Psychometric evaluation of two short versions of the Revised Child Anxiety and Depression Scale
Auteur: Leonie Klaufus, Eva Verlinden, Marcel van der Wal, Mia Kösters, Pim Cuijpers and Mai Chinapaw
Magazine: BMC Psychiatry
Titel: Vragenlijst herkent angst en depressie bij kinderen goed
Auteur: Leonie Klaufus, Eva Verlinden, Marcel van der Wal

Verslagen


Eindverslag

Angst en depressie komen vaak voor bij kinderen. Ondanks dat angst en depressie onder kinderen veel voorkomen, worden deze aandoeningen niet goed gesignaleerd door volwassenen. Daardoor krijgen kinderen niet tijdig hulp aangeboden. Als angst en depressie niet tijdig worden herkend en behandeld, kunnen kinderen op latere leeftijd hier blijvend last van houden. Ook kunnen aanvullend andere problemen ontstaan, zoals andere psychische problemen en vroegtijdig schoolverlaten.

In dit onderzoek is onderzocht hoe goed de korte zelfinvulvragenlijst RCADS-22 (Revised Child Anxiety and Depression Scale) angst en depressie onder kinderen kan signaleren. De RCADS-22 bestaat uit 15 vragen over angst en 7 vragen over depressie.

Momenteel zijn er geen gevalideerde en korte screeningsinstrumenten beschikbaar voor angst en depressie bij kinderen van 8-18 jaar. Bestaande betrouwbare en valide meetinstrumenten zijn te lang en daardoor niet bruikbaar in de praktijk. De Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS) laat als 47-item instrument goede psychometrische eigenschappen zien in een Nederlandse populatie. De verkorte RCADS-25 is echter nog niet gevalideerd in Nederland. De RCADS-25 wordt in Nederland ingezet als screenings- en toeleidingsinstrument. Om de RCADS-25 optimaal als screeningsinstrument te kunnen gebruiken, is het van belang dat de betrouwbaarheid en validiteit van deze lijst, evenals Nederlandse normscores en cut-off scores, worden bepaald.

Kenmerken

Projectnummer:
729300104
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E. Verlinden
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Amsterdam