Mobiele menu

Een Slimme App voor Adem

In ons huishouden zijn slimme apparaten haast niet meer weg te denken. Slimme apparaten houden rekening met de wensen en behoeften van mensen, bevorderen het leefcomfort en kunnen kosten besparen. In de chronische zorg staat het gebruik van slimme apparaten echter nog in de kinderschoenen. Dat is jammer, want juist in de chronisch zorg kunnen slimme apparaten een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van patiënten. COPD is veel voorkomende chronische longaandoening die wordt gekenmerkt door longaanvallen, dat wil zeggen episodes waarin klachten als benauwdheid en hoesten flink verergeren. Longaanvallen hebben een forse impact op de kwaliteit van leven, kunnen leiden tot ziekenhuisopname en versnellen de achteruitgang van COPD. Longaanvallen verschillen tussen patiënten in ervaren klachten en ernst van de klachten. Een slim apparaat dat de individuele COPD patiënt ondersteunt bij het herkennen van en omgaan met longaanvallen heeft de potentie om de impact van longaanvallen te verminderen.

Wat is de Slimme App voor Adem?

Samen met patiënten ontwikkelden wij de COPD Smart Care Assistant, een slimme app voor adem. De COPD Smart Care Assistant is een eenvoudig te gebruiken app op de smartphone met twee unieke en innovatieve eigenschappen: 1. De app herkent de longaanval in een zeer vroeg stadium door gebruik te maken van vragen over (luchtweg)klachten in combinatie met “biofeedback” (longfunctie, zuurstofverzadiging en lichaamstemperatuur) en door te leren van eerdere longaanvallen van de patiënt; 2. De app geeft vervolgens direct een persoonlijk behandeladvies aan de patiënt zonder tussenkomst van een zorgverlener. Het doel van de app is het terugdringen van de impact van longaanvallen op patiënt en maatschappij door de patiënt te helpen bij het vroegtijdig herkennen van een longaanval en te adviseren om tijdig actie te ondernemen. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat vroegtijdige herkenning en snelle actie de ernst en de duur van de longaanval verminderen, de kwaliteit van leven verbeteren, complicaties voorkomen en zorgkosten verminderen.

Hoe hebben wij de Slimme App voor Adem ontwikkeld?

Vanaf 2010 hebben we samen met patiënten van het Longfonds, artsen van het Radboudumc, onderzoekers van de Radboud Universiteit en de bedrijven Apps4Air en Topicus BV de app ontwikkeld, gevalideerd en getest op effectiviteit. Allereerst bepaalden patiënten en artsen welke factoren een longaanval kenmerken. Vervolgens hebben onderzoekers met kunstmatige intelligentie een wiskundig model ontwikkeld dat met deze factoren het risico op een longaanval kan voorspellen. De betrouwbaarheid van deze voorspelling hebben we getoetst met eerder verzamelde gegevens van wetenschappelijke studies uit binnen- en buitenland én door samen met patiënten nieuwe gegevens van longaanvallen te verzamelen. Het wiskundige voorspelmodel is daarna gekoppeld aan behandeladviezen die zijn bedacht door huisartsen, longartsen, verpleegkundigen en psychologen. Tenslotte zijn het voorspelmodel en de behandeladviezen verwerkt in een app die recent door mensen met COPD in een experiment is gebruikt, zodat de onderzoekers de effecten kunnen bestuderen.

Wat willen we in dit project doen?

Wij willen meer inzicht krijgen in het gedrag van de patiënten met betrekking tot het gebruik van de slimme app en het opvolgen van de behandeladviezen. Om te begrijpen waarom mensen met COPD beslissen om wel of niet de app te gebruiken, is het belangrijk om te weten welke factoren hun beslissing beïnvloeden. Deze informatie is niet alleen cruciaal voor het optimaliseren van de app, maar helpt ook zorgverleners bij het aanbieden van de app aan patiënten. In dit project zijn de patiënten aan zet. Met ondersteuning van de onderzoekers zetten patiënten met COPD zelf een discreet keuze-experiment (DCE) op met als belangrijkste doelen (i) te identificeren welke factoren invloed hebben op de beslissing om de app te gebruiken en (ii) hoe de app het zelfmanagementgedrag ten tijde van een longaanval kan beïnvloeden. Allereerst bedenkt een panel van patiënten welke factoren een rol spelen bij de beslissing om de slimme app te gebruiken en de adviezen op te volgen. Vervolgens verwerkt het patiëntenpanel samen met de onderzoekers deze factoren in verschillende hypothetische keuzesituaties die worden voorgelegd aan een grote groep patiënten met COPD. De keuzes die de respondenten maken, geven ons inzicht in welke factoren het belangrijkst zijn en welke afwegingen gemaakt worden. Ook kunnen wij zo een schatting maken van de bereidheid om de app te gebruiken en een indruk krijgen van het effect op het zelfmanagementgedrag.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
427002006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.W.M.A. Bischoff
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc