Mobiele menu

Een toekomstbestendig eerstelijnsverblijf

Projectomschrijving

Amsterdam UMC gaat met dit project een stapje dichterbij zetten naar een toekomstbestendig eerstelijnsverblijf. Jaarlijks maken 35.000 mensen gebruik van het eerstelijnsverblijf (ELV) als het tijdelijk thuis niet meer gaat, bijvoorbeeld na een val of het wegvallen van een mantelzorger. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de zorg in het ELV niet goed aansluit op de zorgvragen die kwetsbare ouderen hebben in zo’n crisissituatie. Soms is het bijvoorbeeld beter als mensen met dementie in een crisissituatie zorg thuiskrijgen, omdat zij op een andere plek heel snel achteruit gaan. Sommige mensen hebben behoefte aan intensievere diagnostiek en herstelgerichte zorg dan dat ze nu ontvangen in het ELV. Daarom gaat Amsterdam UMC met dit project de zorgtrajecten beter laten aansluiten op de zorg die kwetsbare ouderen nodig hebben in crisissituaties en onderzoeken wat het effect is van de zorg die in het ELV wordt geboden. Daarom wordt er samengewerkt met een groot consortium van zorgorganisaties, ouderenorganisatie, verzekeraar, en professionals aan verbetering van het ELV. 

Doel

De doelstelling van dit project is het doorontwikkelen, onderzoeken en verspreiden van cliëntgerichte zorgtrajecten in het ELV in samenwerking met cliënten, professionals, bestuurders en financiers. De cliëntgerichte zorgtrajecten zijn gericht op 1) mensen met cognitieve problematiek en 2) mensen met een herstelgerichte zorgvraag

 

 

Kenmerken

Projectnummer:
10020032210003
Looptijd: 49%
Looptijd: 49 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. B.M. Buurman PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC