Mobiele menu

Een verpleegkundige en verzorgende beter-niet-doen-lijst

Onnodige verpleegkundige handelingen

Verpleegkundigen en verzorgenden doen veel handelingen waarvan is aangetoond dat ze geen toegevoegde waarde voor patiënten hebben. Deze onnodige zorg kan leed brengen en verspilt tijd en geld. Het doel van dit project was het in kaart brengen van onnodige verpleegkundige handelingen.

Beter-niet-doen aanbevelingen

In 125 Nederlandse richtlijnen vonden we 65 beter-niet-doen aanbevelingen die verpleegkundigen aanraden om terughoudend te zijn met een bepaalde handeling. Met deze lijst kunnen verpleegkundigen aan de slag met het terugdringen van onnodige verpleegkundige handelingen. Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft een campagne opgezet om deze kennis te verspreidden in de beroepsgroep.

Dit aantal beter-niet-doen aanbevelingen voor verpleegkundigen ligt een stuk lager dan de 1366 aanbevelingen voor medisch specialisten die we vonden met vergelijkbare methoden. Dit toont aan dat het belangrijk is dat er meer aandacht komt voor het professionaliseren van de verpleegkundige zorg.

Beter Laten / Beter Doen lijsten 2023

Eind 2022 zijn Hester Vermeulen en Getty Huisman-de Waal (IQ healthcare | Radboudumc) in opdracht van ZonMw gestart met de update van de Beter Laten lijst en het opstellen van een Beter Doen lijst. Op 1 juni 2023 is de Beter Laten en Beter Doen lijst tijdens het Congres Zorgevaluatie aangeboden aan V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) en STZ (Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen) bestuurder Catharina van Oostveen.

Producten

Titel: Low-value care in nursing: A systematic assessment of clinical practice guidelines
Auteur: Verkerk EW, Huisman-de Waal G, Vermeulen H, Westert GP, Kool RB, van Dulmen SA.
Magazine: International Journal of Nursing Studies

Verslagen


Eindverslag

Zorgprofessionals, waaronder verpleegkundigen en verzorgenden, doen veel dagelijkse handelingen waarvan de toegevoegde waarde voor patiënten of cliënten niet is aangetoond. Het doel van dit project was het in kaart brengen welke zorg dat betreft door zogenoemde beter-later aanbevelingen van handelingen voor verpleegkundigen en verzorgenden te vinden in de Nederlandse richtlijnen. Uit de overzichtslijst is een drietal beter-laten aanbevelingen geselecteerd waarvan businesscases opgesteld zijn. Hiermee willen we inzicht geven in de verwachte nationale besparing in kosten, tijd of leed die het laten of minder doen van die drie handelingen kan opleveren. In totaal zijn 125 richtlijnen en kwaliteitsstandaarden gescreend op beter-laten aanbevelingen. In totaal zijn er 65 aanbevelingen uit 31 richtlijnen en kwaliteitsstandaarden gevonden die handelingen ontraden. Iedere aanbeveling is ingedeeld in de basiszorgaspecten, volgens de ‘Fundamentals of Care’. De drie businesscases (wondzorg, fixeren en urinekatheters) laten zien dat veel kosten aan materiaal, verpleegkundige werkuren en leed bespaard kan worden.

Kenmerken

Projectnummer:
516004008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R.B. Kool
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc
Afbeelding

Implementatie

Het ontwikkelen en beschikbaar hebben van kwaliteitsstandaarden betekent niet automatisch dat de kennis wordt toegepast. Daarom investeren we in (de-)implementatie en ondersteunen we de inrichting van een implementatie-infrastructuur. Bekijk de verschillende (de-)implementatieactiviteiten.