Mobiele menu

Eenwording Prader-Willi Fonds en Prader-Willi Stichting

Projectomschrijving

Er bestaan 2 patiëntenorganisaties die opkomen voor de belangen van mensen met het Prader-Willi syndroom (PWS): het Prader-Willi Fonds en de Prader-Willi Stichting. Na een mislukt fusietraject in 2016 zijn beide organisaties lange tijd niet on speaking terms geweest. Na drie gesprekken onder leiding van een onafhankelijk mediator is het vertrouwen hersteld en wordt nu toegewerkt naar éénwording van beide organisaties per december 2020. In het onderhavige project is voorzien in 6 themabijeenkomsten onder leiding van de mediator.

Tijdens de bijeenkomsten zullen die thema’s worden behandeld waarover in elk geval overeenstemming moet worden bereikt:

  • Kernwaarden;
  • Visie op empowerment;
  • Governance;
  • Relatie met Expertisecentrum PWS (zorg, richtlijnen, onderzoek, voorlichting, onderwijs);
  • Veiligstellen van digitaal expertisecentrum PWS-Huis van begrip;
  • Fondsenwerving;
  • Plan van aanpak belangenbehartiging.

De kosten bestaan uit zaalhuur, reiskosten en het honorarium van de mediator.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Er bestaan op dit moment twee patiëntenorganisaties die opkomen voor de belangen van mensen met het Prader-Willi syndroom (PWS), namelijk het Prader-Willi Fonds en de Prader-Willi Stichting. Na een mislukt fusietraject in 2016 zijn beide organisaties lange tijd niet on speaking terms geweest. Na drie gesprekken onder leiding van een onafhankelijk mediator is het vertrouwen hersteld en wordt nu toegewerkt naar eenwording van beide organisaties per december 2020. In het onderhavige project is voorzien in zes themabijeenkomsten onder leiding van de mediator. De kosten bestaan uit zaalhuur, reiskosten en het honorarium van de mediator.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742003009
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. G.J.P. van den Beuken
Verantwoordelijke organisatie:
Prader-Willi Fonds