Eenzaamheidsbestrijding bij ouderen en Verbeteren communicatie huisartsenzorg, wijkverpleging en 1stelijnsverblijf.

Projectomschrijving
Verslagen

Eindverslag

In de gemeente Wijchen wonen ongeveer 40.876 inwoners, waarvan ca 19% ouder is dan 65 jaar. De drie praktijken die aan dit project hebben meegewerkt zijn het afgelopen jaar gestart met een ouderenzorgnetwerk, bestaande uit huisarts(en), POH(‘s), één of meer wijkverpleegkundigen, een specialist ouderengeneeskunde en een zorgtrajectbegeleider en op afroep overige zorgverleners en welzijnsmedewerkers.
Er is veel overlap met de betrokken partners in de drie ouderenzorgnetwerken. Met ondersteuning van DementieNet-onderzoekers is voor elk netwerk een nulmeting uitgevoerd. Tijdens de eerste bijeenkomst van elk netwerk is dit spinnenweb besproken met het netwerk en op basis hiervan zijn er 2 verbeterplannen opgesteld en geïmplementeerd.

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005027
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Davidse
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Theloesen van Bergen- van Oorschot