Mobiele menu

Eerste hulp bij mensen met verward gedrag in Amstelland, Mental Health First Aid

Binnen het project 'Eerste hulp bij mensen met verward gedrag in Amstelland' worden burgers, vrijwilligers en professionals in de (semi) publieke sector in de regio Amstelland getraind om eerste hulp te verlenen bij psychische problemen en verward gedrag. Het project richt zich primair op preventie en het uitvoeren van vroege interventies bij mensen met psychische problematiek en verward gedrag en sluit daarmee goed aan bij de ambities van de Amstellandgemeenten en GGZ inGeest.

Daarbij zijn de de-stigmatiserende functie en het vergroten van de handelingsbekwaamheid onder vrijwilligers en professionals van groot belang omdat:

  • de huidige beeldvorming van mensen met verward gedrag een grote negatieve impact heeft
  • bij mensen met verward gedrag niet altijd sprake is van een psychische aandoening

Werkwijze

De cursus die wordt ingezet is het bewezen effectieve programma ‘Mental Health First Aid’ (MHFA). Het cursusprogramma richt zich op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is wanneer iemand psychische problemen heeft.

Resultaten

In Amstelland zijn acht cursussen ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ aan gemengde groepen gegeven. Cursisten waren o.a.: professionals en vrijwilligers van gemeente, EHBO, sportorganisatie, woningcorporatie, welzijn en maatschappelijke opvang, politie en betrokken burgers.
Deelnemers gaven aan dat ze door de cursus meer kennis hebben die ze goed kunnen gebruiken, o.a. over aanbod 113 zelfmoordpreventie, Crisiskaart en ervaringsdeskundigheid. Cursisten weten door de cursus wat ze wel en niet moeten doen wanneer ze te maken krijgen met een persoon met psychische problemen. In de cursussen is aandacht besteed aan het stigma rond psychische problemen. Er is onder andere gewerkt aan het beeld van de ‘gevaarlijke gek’ en het feit dat mensen met psychische problemen vaker slachtoffer dan dader zijn van agressie. De cursus draagt bij aan meer bewustzijn, minder stigma, meer kennis, meer eerste hulp en meer vroegtijdige interventie waardoor herstel beter mogelijk wordt.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638014021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R. van Erp
Verantwoordelijke organisatie:
GGZ inGeest

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio Noord-Holland:

  • Aalsmeer
  • Amstelveen
  • Diemen
  • Ouder-Amstel
  • Uithoorn