Mobiele menu

Eerstelijns ouderencentrum

Projectomschrijving

In de voorgaande fase zijn zes concepten uitgewerkt die vormgeven aan een waardegedreven eerstelijns ouderencentrum. De essentie is gebaseerd op een sterk netwerk van eerstelijnszorg, sociaal domein / welzijn en specialisten uit de tweede lijn. Van de zes concepten zijn er enkele die sterk afhankelijk zijn van een locatie en lokale welzijnspartner. Dat past niet binnen de tijdspanne van deze subsidieaanvraag. Twee concepten die wel kunnen worden opgepakt, zijn geplande palliatieve ondersteuning en specialist ouderenzorg in de eerste lijn.

Geplande palliatieve ondersteuning betreft inzet van een casemanager oncologie die het netwerk organiseert in het stadium voordat een patient palliatief wordt. Een patient heeft juist in die fase behoefte aan afstemming van alle ondersteuning, zowel in zorg als welzijn. In de tweede helft van 2022 kan worden gestart met circa 25 patiënten in Haaglanden. Er zijn processen op hoofdlijnen uitgewerkt, deze moeten nog verfijnd en verankerd worden. Kwaliteitsindicatoren zijn bekend, maar moeten worden geïmplementeerd. Ook zijn afspraken met welzijn en de zorgverzekeraar in voorbereiding, maar dit vraagt komende maanden nog aandacht. Met name de bestuurlijke afspraken met het sociaal domein vergen nog veel tijd.

Een SO in de eerstelijn betreft inzet van een specialist ouderengeneeskunde die regie neemt op het scala aan behandelingen en ondersteuning bij een kwetsbare oudere met multiproblematiek. Er is nu onvoldoende regie waardoor onnodige crisissituaties ontstaan. Ook bij dit concept zijn de processen op hoofdlijnen in kaart, maar moet nog finale uitwerking worden verankerd. Gesprekken over structurele financiering lopen.

Beide concepten kunnen in september starten met een kick-off van betrokkenen, waarna steeds doorontwikkeling plaats zal vinden. Tegelijkertijd gaat een communicatietraject van start voor realisatie van draagvlak, zowel bestuurlijk als bij medewerkers om op een andere wijze met elkaar samen te werken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In de voorgaande fase zijn zes concepten uitgewerkt die vormgeven aan een waardegedreven eerstelijns ouderencentrum. De essentie is gebaseerd op een sterk netwerk van eerstelijnszorg, sociaal domein / welzijn en specialisten uit de 2e lijn. Van de zes concepten zijn er enkele die sterk afhankelijk zijn van een lokatie en lokale welzijnspartner. Dat past niet binnen de tijdspanne van deze subsidieaanvraag. Twee concepten die wel kunnen worden opgepakt zijn geplande palliatieve ondersteuning en specialist ouderenzorg in de eerste lijn. Geplande palliatieve ondersteuning betreft inzet van een casemanager oncologie die het netwerk organiseert in het stadium voordat een patient palliatief wordt. Een patient heeft juist in die fase behoefte aan afstemming van alle ondersteuning, zowel in zorg als welzijn. In de tweede helft van 2022 kan worden gestart met ca. 25 patiënten in Haaglanden. Er zijn processen op hoofdlijnen uitgewerkt, deze moeten nog verfijnd en verankerd worden. Kwaliteitsindicatoren zijn bekend, maar moeten worden geïmplementeerd. Ook zijn afspraken met welzijn en de zorgverzekeraar in voorbereiding, maar dit vraagt komende maanden nog aandacht. Met name de bestuurlijke afspraken met het sociaal domein vergen nog veel tijd. Een SO in de eerstelijn betreft inzet van een specialist ouderengeneeskunde die regie neemt op het scala aan behandelingen en ondersteuning bij een kwetsbare oudere met multiproblematiek. Er is nu onvoldoende regie waardoor onnodige crisissituaties ontstaan. Ook bij dit concept zijn de processen op hoofdlijnen in kaart, maar moet nog finale uitwerking worden verankerd. Gesprekken over structurele financiering lopen. Beide concepten kunnen in september starten met een kickoff van betrokkenen, waarna steeds doorontwikkeling plaats zal vinden. Tegelijkertijd gaat een communicatietraject van start voor realisatie van draagvlak, zowel bestuurlijk als bij medewerkers om op een andere wijze met elkaar samen te werken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
06390052120014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
M. van Hulst
Verantwoordelijke organisatie:
SHG Groep