Eerstelijns ouderencentrum Loosduinen

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Ontwikkeling van een eerstelijns ouderencentrum waarin, vanuit de principes van waardegedreven zorg, dienstverlening wordt verleend aan ouderen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

SHG, Arts en Zorg, Geïntegreerde Zorgapotheken bv

Doel en aanpak project

De huidige zorgverlening aan ouderen gaat uit van 2 groepen: “kwetsbaar” of “niet kwetsbaar”. Het lijkt wenselijk om veel gerichter ondersteuning te bieden aan verschillende subdoelgroepen binnen de ouderen, en dan vooral vanuit het perspectief van waardegedreven zorg. Per subgroep worden specifieke diensten ontwikkeld, gebaseerd op samenwerking van een brede groep professionals uit de eerstelijnszorg, het sociaal domein en tweedelijnszorg. Het geheel is gebaseerd op nieuwe manieren van samenwerken.
SHG verwacht dat deze nieuwe manier van werken tegemoetkomt aan de gezondheid van ouderen en het werkplezier van professionals.

Producten
Titel: Beeldverslag workshop
Auteur: SHG en Roset
Titel: Beeldverslag workshop
Auteur: SHG en Roset
Titel: Beeldverslag workshop
Auteur: SHG en Roset
Verslagen

Eindverslag

Stichting Haagse Gezondheidscentra (SHG) heeft, begeleid door Roset-Twente, de opzet van een waardegedreven eerstelijns ouderencentrum voorbereid.

In een multidisciplinaire samenwerking met netwerkpartners is, samen met patiënten en mantelzorgers, een geïntegreerd dienstenaanbod ontwikkeld. Dit aanbod sluit aan bij behoeften van groepen ouderen met vergelijkbare condities. Ouderen vinden laagdrempelig op één plek antwoord op gezondheidsvragen, doordat SHG het dienstenaanbod op een waardegedreven wijze vanuit een eerstelijns ouderencentrum gaat organiseren. Doordat zorg- en welzijnsprofessionals elkaar ontmoeten (live of digitaal) en informatie uitwisselen, wordt een concentratie van kennis en expertise rondom ouderenzorg opgebouwd.

Samenvatting van de aanvraag
Momenteel heeft SHG reguliere samenwerkingsafspraken rondom patiënten (met VVT-organisaties, de gemeente, buurtcoaches, fysiotherapeuten, etc.). Hiernaast werken er meerdere disciplines binnen de centra van SHG samen en is er intensief contact met apothekers. SHG beoogt een nieuw zorgconcept neer te zetten, welke zich richt op waardegedreven zorg aan ouderen en de verbinding tussen het medisch en sociaal domein legt (zowel intern als extern). De zorg voor ouderen zal hierdoor vanuit meerdere domeinen benaderd worden, waarbij de oudere zelf een actieve rol speelt in het bepalen van zijn/haar zorgtraject. Verder is het concept gericht op het voorkomen/verminderen van ziekte door intensief contact met de patiënt te hebben. Om dit concept te laten slagen wil SHG haar wijknetwerk intensiever vorm gaan geven en een duidelijke structuur opbouwen. In de vorige fase is onderzocht bij betrokken partijen of er draagvlak is en of zij het concept haalbaar achten en van toegevoegde waarde vinden binnen de wijk. De betrokkenen vinden het concept een aantrekkelijk perspectief voor zowel patiënten als voor professionals (in deze tijd van arbeidsmarktkrapte). In de volgende fase richten we ons op twee inhoudelijke onderwerpen. Het eerste onderwerp is de clustering van patiënten met vergelijkbare medische condities en het ontwikkelen van specifieke zorgpaden per patientgroep. Het doel is om patiënten op deze manier betere zorg te kunnen leveren. Per subdoelgroep staan andere uitgangswaarden centraal. Dit sluit aan bij de wens van ouderen om gezamenlijk te komen tot integrale oplossingen en het voorkomen van (intensivering van) zorg. Het tweede onderwerp is het uitwerken van een andere manier van samenwerking tussen huisartsenzorg, wijkverpleging, specialisten en sociaal domein. Denk bijv. aan werken o.b.v. de principes van Lean en Value Based Health Care. Doel is betere samenwerking zodat o.a. ontwikkelingen rond patiënten sneller worden besproken en de juiste professional de juiste zorg biedt. Dit sluit aan bij de wens van de patiënt om een integrale oplossing te vinden voor zijn/haar problematiek en om op een laagdrempelige wijze in contact te zijn met zorgprofessionals. Met behulp van participatief actieonderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag hoe beide onderwerpen bijdragen aan samenhangende ouderzorg en wat de succes- en faalfactoren hierin zijn.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639531908
Looptijd:
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. ing. G.A. Voorwinde-den Hollander
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Haagse Gezondheidscentra