Mobiele menu

Eerstelijnsouderencentrum SHG

Momenteel heeft SHG reguliere samenwerkingsafspraken rondom patiënten (met VVT-organisaties, de gemeente, buurtcoaches, fysiotherapeuten, etc.). Hiernaast werken er meerdere disciplines binnen een centrum van SHG en is er intensief contact met apothekers. SHG beoogt een nieuw zorgconcept neer te zetten, welke zich richt op ouderen en de verbinding tussen het medisch en sociaal domein legt (intern en extern). De zorg voor ouderen zal hierdoor vanuit meerdere domeinen benaderd worden, waar de oudere zelf een actieve rol speelt in het bepalen van zijn/haar zorgtraject. Verder is het concept gericht op het voorkomen/verminderen van ziekte, door intensief contact met de patiënt te hebben. Om dit concept te laten slagen wil SHG haar wijknetwerk intensiever vorm gaan geven en een duidelijke structuur opbouwen.

Gedurende de maanden december 2018 t/m januari 2019 zijn de eerste analyses rondom het nieuwe zorgconcept uitgevoerd. Hierbij is een eerste kwalitatieve (globale berekening kosten en baten nieuwe concept) en kwantitatieve (draagvlak bij patiënten en zorgverleners van SHG) analyse gedaan. Verder is onderzocht of het nieuwe concept aansluit bij de huidige ontwikkelingen in de zorg en bij de populatie rondom eerder genoemde postcodes.

In de volgende fase van dit project zal er een verdiepingsslag gemaakt worden aan de hand van eerdere bevindingen. Hierbij zal de inhoud (bijvoorbeeld zorgprogramma’s) van het zorgconcept verder uitgewerkt worden en zal er een uitgebreidere business case opgesteld worden. Om deze inhoud vorm te geven zal er een uitgebreidere samenwerking gezocht worden met de gemeente, de wijk en zorgverleners uit de eerste en tweede lijn. Hiernaast zal er verder gezocht worden naar draagvlak binnen SHG (welke zorgaanbieders zouden onderdeel willen zijn van het nieuwe zorgconcept).

Verslagen


Eindverslag

SHG heeft in dit project gewerkt aan uitbreiding van het netwerk in de wijk met als doel de ontwikkeling van een nieuw zorgconcept voor ouderen.
Met betrokken professionals (o.a. huisarts, apotheker, verpleegkundig specialist, kaderarts, praktijkondersteuner) en een patiënt, heeft een eerste verkenning plaatsgevonden over toepassing van Value Based Health Care in de eerstelijns zorgverlening aan ouderen.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot een gemeenschappelijk enthousiasme om een eerstelijns ouderencentrum te gaan ontwikkelen en een plan van aanpak om dit te realiseren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005039
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.N. van Nieuw Amerongen
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Haagse Gezondheidscentra