Mobiele menu

Eet GoedKoop Gezond

Verslagen


Eindverslag

De interventie Eet GoedKoop Gezond maakt onderdeel uit van het wijkgerichte programma Zwolle Gezonde Stad (eerder Samen Gezond). Het doel van de interventie is om gezond voedingsgedrag bij (moeilijk bereikbare) ouders en hun gezin te bevorderen, met behulp van een interventiemix gericht op kennis, attitude, eigen effectiviteit, vaardigheden en de omgeving. Eet GoedKoop Gezond bestaat uit een homeparty, of groepsbeijeenkomst over gezonde voeding, een supermarktrondleiding door een diëtiste en een derde bijeenkomst naar keuze, die in overleg met de doelgroep ingevuld wordt. Deze manieren van voorlichting bieden een laagdrempelige insteek en hebben als uitgangspunt aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de deelnemers. De deelnemers worden actief bij de voorlichting betrokken en in de groep vindt uitwisseling van ideeën, voorbeelden en gewoontes plaats. Dit zorgt naast de overdracht van kennis en vaardigheden, ook voor beïnvloeding van de sociale norm.
Naast de groepsbijeenkomsten vinden er activiteiten plaats in de lokale supermarkten zoals proeverijen, kortingsacties en informatiestands. Hierdoor wordt de gezonde keus zichtbaar en toegankelijk gemaakt. Deze acties zijn ondersteunend aan de voorlichting die gegeven wordt.
De interventie is succesvol gebleken, omdat het aansluit bij de behoeften van de bewoners en werkers uit de wijk. De goede contacten die er op wijkniveau zijn, vanuit Zwolle Gezonde Stad, met diverse lokale organisaties, hebben ertoe bijgedragen dat de interventie bij uiteenlopende groepen is uitgevoerd. Bovendien past deze interventie goed in de wijkgerichte aanpak en is het aanvullend op de activiteiten voor de jeugd, die op de scholen, in wijkcentra, consultatiebureaus en jeugdcentra worden gedaan.
Er is geen effectevaluatie uitgevoerd, wel een procesevaluatie. Hieruit kwam naar voren dat de deelnemers de bijeenkomsten als positief ervaren. De contactpersonen van de groepen vroegen om vervolgbijeenkomsten met uiteenlopende thema's.

De implementatie is ook op lange termijn gegarandeerd. Eet GoedKoop Gezond is opgenomen het aanbod van preventieactiviteiten van Icare, thuiszorgorganisatie. De diverse vrouwen- en moedergroepen van welzijnsorganisatie Travers hebben de bijeenkomsten opgenomen in hun activiteitenaanbod. Voor de uitvoering krijgen ze ondersteuning van Icare.
GGD IJsselland gaat de interventie ook inzetten in andere gemeenten, zoals in Raalte binnen het programma Raalte Gezond!. Dit is een meerjarig samenhangend programma van preventieactiviteiten met als doel een gezonde leefstijl bij de inwoners te stimuleren, vooral bij de jeugd en ouderen.
Tevens werkt de GGD verder met deze interventie in het programma Armoede en Gezondheid van de gemeente Zwolle. EGKG kan, in aangepaste vorm, bijvoorbeeld een plek krijgen in de cursussen van schuldhulpverlening.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
122500001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2010
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Ir. M.A.J.G. de Jong
Verantwoordelijke organisatie:
GGD IJsselland