Mobiele menu

The Effect of Appendectomy in Ulcerative Colitis patients with active disease: COlonic Salvage by Therapeutic Appendectomy (COSTA study)

In Nederland hebben ongeveer 50.000 mensen colitis ulcerosa. De meeste patiënten worden voornamelijk behandeld met medicatie. Toch ontkomt 20-30% van de patiënten niet aan een operatie waarbij de dikke darm moet worden verwijderd (colectomie). Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de blindedarm een rol speelt bij colitis ulcerosa. Wanneer de blindedarm wordt weggehaald (appendectomie), kan dit mogelijk een milder beloop van de ziekte geven (minder klachten, minder medicijngebruik en minder ziekenhuisopnames) en eventueel zelfs het verwijderen van de dikke darm worden voorkomen. In dit onderzoek zal het effect van een appendectomie op het ziektebeloop van patiënten met actieve colitis ulcerosa ondanks behandeling met een biological (zoals bijvoorbeeld infliximab) worden onderzocht. Ook wordt gekeken naar het effect van een appendectomie op de kwaliteit van leven, waarbij de resultaten (en kosten) vergeleken zullen worden met een colectomie of behandeling met experimentele medicatie.

Kenmerken

Projectnummer:
852002005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. E. Visser PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC