Mobiele menu

Effect of eXposure of environmental weathered microPLAstIcs on LuNg epithelial cells – EXPLAIN

Projectomschrijving

Aanleiding

Mensen worden waarschijnlijk blootgesteld aan microplastics uit het milieu via de lucht die ze inademen, het water dat ze drinken en het voedsel dat ze eten. Gegevens over de aanwezigheid van deze microplastics in de lucht (emissies, verspreiding, concentraties) zijn op dit moment beperkt. Hierdoor is de blootstellingsroute via inademen van microplastics als potentiële route voor nadelige gezondheidseffecten nauwelijks onderzocht.

Doel en onderzoeksopzet

De onderzoekers bestudeerden het gevaar van microplastics met behulp van realistische in-vitro longepitheel celmodellen om de inademingsroute en een reeks blootstellingsvariabelen na te bootsen. Er is een diverse set van commerciële en milieurelevante microplastic deeltjes gebruikt, zoals polystyreen, nylonvezels, HDPE, PVC, autobandenslijtage en oceaanplastic fragmenten. Hiervan zijn verschillende eigenschappen zoals samenstelling, grootte en vorm bepaald.

Resultaten

Blootstelling van de longepitheelcellen aan deze deeltjes tot maximaal 96 uur resulteerde niet in een verandering van de levensvatbaarheid van de cel of verstoring van het membraan (barrière-integriteit). Nylonvezels, HDPE en de polystyreenkorrels met een afmeting van 10 μm waren de enige geteste deeltjes die een lichte pro-inflammatoire respons vertoonden (namelijk afgifte van cytokinen IL-6 en IL-8 na 96 uur blootstelling).

Daarnaast werd er gevonden dat in de eerste 24 uur van blootstelling aan polystyreen microplastics van 50 nm bijna 4% in staat was om het epitheel van de luchtwegen te passeren. Dit geeft aan dat microdeeltjes van deze grootte hoogstwaarschijnlijk het menselijk lichaam kunnen binnendringen via de inademingsroute.

Verder onderzoek is nodig om de huidige resultaten met verschillende doses te bevestigen. Daarnaast is er behoefte aan onderzoek naar de rol die vorm, grootte en / of chemische componenten van microplastic deeltjes spelen in de opname en de biologische respons.

Uitvoerende partijen

Dit project is uitgevoerd door Dr. I.M. Kooter, Ing. M. Grollers-Mulderij en Drs. P.C. Tromp van TNO.

Verslagen


Eindverslag

  

  

Samenvatting van de aanvraag

Humans are likely to be exposed to environmental plastic particles via the air they breathe, water they drink and food they eat. Information on the presence of these plastic particles in the air (emissions, transformation, concentration) is currently very limited. As a result the inhalation exposure route as potential health effect route for plastic particles has not been studied in much detail either. In spite of that, fortunately there is a lot of information available about the toxicological effects of other particles that exist in the air, i.e. particulate matter and (asbestos) fibers. Our project aims to deliver comprehensive data for the prediction of the impact of environmentally weathered microplastic on human health using the inhalation route. To this aim, we will study the hazard of pristine and environmentally weathered microplastics using realistic in vitro lung epithelial cell models to mimic the inhalation route and a suit of exposure variables.

Kenmerken

Projectnummer:
458001011
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. I.M. Kooter
Verantwoordelijke organisatie:
TNO

Contact

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op via onderstaande contactgegevens.

Frank Pierik
Programmamanager
MicroplasticsHealth [at] zonmw.nl
Marije van der Kamp
Programmasecretaris
MicroplasticsHealth [at] zonmw.nl