Mobiele menu

THE EFFECT OF MULTIFACETED FEEDBACK IN MENTAL HEALTHCARE ON THE PREVENTION OF SUICIDE USING A CLINICAL REGISTRY IN THE NATIONAL SUICIDE PREVENTION ACTION NETWORK OF COLLABORATING MENTAL HEALTH CARE INSTITUTIONS (SUPRANET CARE), AN IMPLEMENTATION STUDY.

Projectomschrijving

Vraagstuk

In Nederland is sinds 2016 het SUPRANET GGZ netwerk opgericht, bestaande uit 16 grote ggz-instellingen. Deze instellingen werken samen om de kwaliteit van zorg voor mensen met suïcidaliteit zichtbaar te maken, te leren wat er beter kan en de zorg waar nodig te verbeteren. Het onderzoeksproject had als doel om de activiteiten van SUPRANET GGZ te evalueren.

Onderzoek en uitkomst

Het onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om data uit de instellingen te verzamelen, samen te nemen, hier analyses op te doen en halfjaarlijks de inzichten te delen in feedbackrapportages om zo beter inzicht te krijgen in belangrijke indicatoren ter preventie van suïcide. Het onderzoek heeft in de eerste vier jaar geen significante vermindering gevonden in het aantal suïcides binnen het SUPRANET GGZ netwerk. Wel is er een positieve trend te zien in het registreren van suïcidepogingen. Ook is er een verbetering te zien in de naleving van de suïcidepreventie richtlijn en de mate van kennis op het gebied van suïcidepreventie bij ggz-professionals. Het onderzoeksproject heeft geleid tot een aantal belangrijke producten om de kwaliteit van zorg voor cliënten met suïcidaliteit te verbeteren, waaronder een suïcidepreventie toolkit die ggz-professionals ondersteunt bij het herkennen, bespreekbaar
maken en behandelen van suïcidaliteit.  Meer producten vindt u hier.

Verslagen


Eindverslag

In Nederland is sinds 2016 het SUïcide PReventie ActieNETwerk (SUPRANET GGZ) opgericht. Binnen dit netwerk werken ggz-instellingen samen om de kwaliteit van zorg voor mensen met suïcidaliteit zichtbaar te maken, te leren wat er beter kan en de zorg waar nodig te verbeteren. Het onderzoeksproject had als doel om de activiteiten van SUPRANET GGZ te evalueren. Het is gelukt om in Nederland een netwerk op te richten bestaande uit op dit moment 16 grote ggz-instellingen verspreid over het land, die de ambitie delen om met elkaar de zorg voor cliënten met suïcidaliteit te verbeteren. Het onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om data uit de instellingen te verzamelen, samen te nemen, hier analyses op te doen en halfjaarlijks de inzichten te delen in feedbackrapportages om zo beter inzicht te krijgen in belangrijke indicatoren ter preventie van suïcide. Het onderzoek heeft in de eerste vier jaar geen significante vermindering gevonden in het aantal suïcides binnen het SUPRANET GGZ netwerk. Wel is er een positieve trend te zien in het registreren van suïcidepogingen. Ook is er een verbetering te zien in de naleving van de suïcidepreventie richtlijn en de mate van kennis op het gebied van suicidepreventie bij ggz-professionals. Het onderzoeksproject heeft geleid tot een aantal belangrijke producten om de kwaliteit van zorg voor cliënten met suïcidaliteit te verbeteren, waaronder een suicidepreventie toolkit die ggz-professionals ondersteunt bij het herkennen, bespreekbaar maken en behandelen van suïcidaliteit. Voor meer producten, waaronder Webinars, filmpjes en wetenschappelijke artikelen, zie www.supranetggz.nl

Samenvatting van de aanvraag

There are many suicides in mental health care centers. Learning from suicides in order to prevent future events is crucial. It is hypothesized that mental health care can better learn from suicides when this learning process is a mutual undertaking, and when this process leads to better fulfillment of preconditions under which care is delivered. Above all, a strong mutual ambition to prevent suicide should result in better application of multidisciplinary practice guidelines for the assessment and treatment of suicidal behavior. SUPRANET Care is a national network of mental health care organizations in which participants develop and share best practices and collect practice data, in order to improve care for suicidal persons and significantly reduce suicide mortality. Participants join forces in a) the implementation of key recommendations derived from the Dutch multidisciplinary suicide prevention guideline using a multifaceted feedback intervention approach; and b) the registration of suicide data and suicide attempts in a national database for standardization and analyzing trends. SUPRANET Care is currently being established as a network of 14 mental health institutions across the country. The purpose of the proposed study is to investigate the activities of SUPRANET Care by examining its feasibility, meaning and impact on suicide rates in mental health settings. The study is a focused implementation study of multidisciplinary practice guidelines and mutual self-evaluation and feedback. This study aims to answer: 1) Does SUPRANET Care lead to the implementation of key guideline recommendations and better quality of suicide prevention and care?; 2) Is the implementation approach of SUPRANET Care; the multifaceted performance feedback intervention performed as intended? 3) Is it feasible to register reliable, unambiguous data on completed suicide and, on this basis, to generate meaningful feedback? 4) Is it feasible to register reliable, unambiguous data on suicide attempts and, on this basis, to generate meaningful feedback? 5) Does the implementation strategy of SUPRANET Care lead to suicide safer mental health care institutions in terms of the following outcome variables: a) improved mutually shared professional knowledge of and adherence to suicide prevention guidelines in time compared to baseline. b) increased registration of suicide attempts in time compared to baseline. c) reduced suicide rates in time compared to baseline. To determine whether the SUPRANET implementation approach affects the outcome variables, an implementation study is done using an interrupted time series at three levels. Level one is a process evaluation; is the multifaceted feedback performed as intended. Level two is the measurement of the intended implementation of the quality indicators. And the third level is the effect over time of the intervention on the three outcome variables. Our hypothesis is that SUPRANET Care will improve shared knowledge of professionals, will increase the registration of suicide attempts of patients, and will decrease suicide rates in mental health care. Nederlands De huidige organisatie van suïcidepreventie tussen GGZ-instellingen varieert. Het doel van SUPRANET Care is een landelijk netwerk van zorgaanbieders in de GGZ dat zich gezamenlijk richt op een sterk verbeterde organisatie van suïcidepreventie in de instellingen door a) het invoeren van effectieve maatregelen, mede uit de multidisciplinaire richtlijn, om de kwaliteit van zorg voor mensen met suïcidaal gedrag te verbeteren; en b) eenduidige registratie van suïcide en -pogingen in de instellingen; SUPRANET Care is een bottom-up kwaliteitsprogramma van en voor de GGZ. Het is reeds in oprichting als actienetwerk van 14 GGZ-instellingen verspreid over het land. Dit onderzoeksproject heeft als doel bovengenoemde SUPRANET Care activiteiten te onderbouwen door het onderzoeken van de haalbaarheid, impact en betekenis ervan. Concreet richt het zich op het beantwoorden van de volgende vragen: 1) Leidt de invoering van SUPRANET Care tot verbeterde suïcidepreventie en zorg in de betrokken GGZ-instellingen?; 2) Is het haalbaar om suicide en suicidepogingen betrouwbaar te registreren en te standaardiseren?; 3) Leidt SUPRANET Care na drie jaar tot a) een verbeterde kennis van professionals; b) een verbetering in het registreren van suicidepogingen; en 3) een vermindering van suïcide? Met andere woorden: Lukt het om binnen een netwerk van GGZ instellingen betrouwbare en betekenisvolle kwaliteitsinformatie te verzamelen, te delen en op basis hiervan de kwaliteit van zorg te verbeteren? En leidt dit vervolgens tot meer kennis bij de professionals, betere registratie en minder suïcides bij de cliënten? De verwachting is, evenals in eerder onderzoek in Engeland en Wales, dat hoe beter de verbeteracties zijn ingevoerd, hoe meer suïcidaal gedrag in de instellingen zal zijn verminderd.

Kenmerken

Projectnummer:
537001006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R. Gilissen
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting 113 Zelfmoordpreventie