Mobiele menu

Effecten en validiteit van de preSPARK als inrichting van het prenataal contactmoment.

Projectomschrijving

Aanstaande ouders ondersteunen met behulp van de preSPARK

De preSPARK is een gestructureerd vraaggesprek dat het perspectief van de aanstaande ouder(s) met de expertise van de jeugdverpleegkundige combineert. In de preSPARK staan centraal het gestructureerd en oplossingsgericht bespreken van de door de aanstaande ouder(s) ervaren vragen, zorgen en problemen en het gezamenlijk beslissen over wat er verder moet gebeuren. In dit project is door teams van 3 JGZ organisaties in Nederland de kwaliteit van de preSPARK onderzocht op mate van het effect van het prenatale huisbezoek, de mate waarin de preSPARK voldoet aan de meeteigenschappen van een goed gespreksprotocol en de ervaringen en belemmeringen van ouders, jeugdverpleegkundigen en verloskundig zorgverleners

preSPARK draagt bij aan effectieve vroege preventie voor aanstaand kwetsbaar ouderschap

Met de opbrengst van dit project kan de inrichting van het contact met de Jeugdgezondheidszorg in de zwangerschap verder vorm worden gegeven. Inzet van de preSPARK blijkt zinvol, efficiënt en levert valide uitkomsten op. Hetgeen bijdraagt aan effectieve vroege preventie voor aanstaande ouders met verhoogd tot hoog risico op opgroei- en opvoedproblemen. De resultaten sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van het landelijke actieprogramma Kansrijke Start en bij het voornemen wetswijziging Prenataal Huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg van de minister van VWS. Waarbij het aan te bevelen is om de preSPARK in te zetten bij het prenataal huisbezoek. Gestructureerd uitvragen van alle relevante onderwerpen met de preSPARK levert een efficiënter gebruik van tijd op en is daarmee goedkoper dan een prenataal huisbezoek zonder inzet van de preSPARK. Zonder inzet van de preSPARK bij het prenataal huisbezoek mist het prenataal huisbezoek de functie van een valide, brede toe leiding naar het best passende vervolg voor aanstaande ouder en kind.

Verslagen


Eindverslag

De preSPARK is een gestructureerd vraaggesprek dat het perspectief van de aanstaande ouder(s) met de expertise van de jeugdverpleegkundige combineert. In de preSPARK staan centraal het gestructureerd en oplossingsgericht bespreken van de door de aanstaande ouder(s) ervaren vragen, zorgen en problemen en het gezamenlijk beslissen over wat er verder moet gebeuren. In dit project is door teams van 3 JGZ organisaties in Nederland de kwaliteit van de preSPARK onderzocht.

Met de opbrengst van dit project kan de inrichting van het contact met de Jeugdgezondheidszorg in de zwangerschap verder vorm worden gegeven. Inzet van de preSPARK blijkt zinvol, efficiënt en levert valide uitkomsten op. Hetgeen bijdraagt aan effectieve vroege preventie voor aanstaande ouders met verhoogd tot hoog risico op opgroei- en opvoedproblemen.

De resultaten sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van het landelijke actieprogramma Kansrijke Start en bij het voornemen wetswijziging Prenataal Huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg van de minister van VWS. Waarbij het aan te bevelen is om de preSPARK in te zetten bij het prenataal huisbezoek. Gestructureerd uitvragen van alle relevante onderwerpen met de preSPARK levert een efficiënter gebruik van tijd op en is daarmee goedkoper dan een prenataal huisbezoek zonder inzet van de preSPARK. Zonder inzet van de preSPARK bij het prenataal huisbezoek mist het prenataal huisbezoek de functie van een valide, brede toe leiding naar het best passende vervolg voor aanstaande ouder en kind.

Om jeugdverpleegkundigen te ondersteunen bij het uitvoeren van een prenataal huisbezoek is de preSPARK ontwikkeld. Dit gespreksprotocol - gebaseerd op de gevalideerde SPARK - zorgt voor afstemming van zorg aan de behoeften van de aanstaande ouder. Voorwaarde voor brede toepassing van de preSPARK is dat alle betrokken partijen (aanstaande ouders, jeugdverpleegkundigen en verwijzers (verloskundige zorgverleners)) en indirecte partijen (organisaties, gemeenten) inzicht hebben in de kwaliteit van de preSPARK. Wat kunnen ze verwachten als de preSPARK wordt ingezet? Dit valt uiteen in 3 onderdelen: • Hoe vaak en voor welke zorgvragen wordt een prenataal JGZ contact met preSPARK ingezet? • Is de preSPARK een goed gespreksprotocol? Anders gezegd, hoe goed zijn de meeteigenschappen van de preSPARK in termen van validiteit en betrouwbaarheid? • Wat kunnen we leren van de ervaringen van betrokkenen om de preSPARK indien nodig te verbeteren en te implementeren?

Samenvatting van de aanvraag

Om jeugdverpleegkundigen te ondersteunen bij het uitvoeren van een prenataal huisbezoek is de preSPARK ontwikkeld. Dit gespreksprotocol - gebaseerd op de gevalideerde SPARK – zorgt voor het afstemmen van zorg aan de behoeften van de aanstaande ouder. Voorwaarde voor brede toepassing van de preSPARK als inrichting van een JGZ contact in de prenatale fase is dat alle betrokken partijen (aanstaande ouders, jeugdverpleegkundigen en verwijzers (verloskundige zorgverleners)) en indirecte partijen (organisaties, gemeenten) inzicht hebben in de kwaliteit van de preSPARK en weten wat ze kunnen verwachten als de preSPARK ingezet wordt als inrichting van het prenatale contact.

DOEL: bepalen van:

a) effecten van het prenatale huisbezoek met preSPARK (aantallen, reden van verwijzing, zorgvragen van aanstaande ouders, zorgafspraken, kosten)

b) construct-validiteit, onderscheidend vermogen en interrater betrouwbaarheid van de preSPARK

c) ervaringen en belemmeringen van aanstaande ouders, jeugdverpleegkundigen en verloskundig zorgverleners.

DESIGN:

Cross-sectionele studie in 3 regio’s (GGD Zeeland, Rivas, Yunio) met 3 groepen: 1) voor prenataal huisbezoek verwezen zwangeren (minimaal N=100); 2) vergelijkingsgroep van zwangeren zonder bekende risicofactoren (N=100); 3) vergelijkingsgroep van zwangeren met bekende medische en/of psychosociale problemen (N=30).

TIJDPAD:

maand 1-3 voorbereiding; 4-18 dataverzameling; 19-24 rapporteren en e-learning maken.

Kenmerken

Projectnummer:
736200002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. I.I.E. Staal
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Zeeland