Mobiele menu

Effecten van jeugdbescherming op kinderen en ouders met een licht verstandelijke beperking

Kinderen van ouders met LVB worden relatief vaak onder toezicht gesteld (OTS). Dit heeft een enorme impact op het gezin. Het is echter nog onbekend wat de effecten zijn. Dit project heeft als doel:

  1. relevante informatie over effecten registreren en deze toegankelijk maken, 
  2. kennis verkrijgen over effecten van een OTS op ouders met een LVB en hun kinderen, 
  3. nadrukkelijk luisteren naar ouders en kinderen zelf, en 
  4. een infrastructuur ontwikkelen zodat professionals kunnen leren van data en resultaten. 

Er wordt geregistreerde data, CBS data en dossiergegevens van gezinnen met een OTS om de effecten van het OTS traject vast te stellen gebruikt. Daarnaast worden 15 ouders en hun kinderen 1,5 jaar intensief gevolgd en bevraagd naar hun welbevinden en ontwikkeling. Met dit project kunnen jeugdbeschermingsorganisaties meer zicht krijgen op de effecten van de OTS, daarvan leren en daarmee de uitvoering van de OTS en kwaliteit van ondersteuning aan ouders met een LVB en hun kinderen verbeteren.

Samenwerkende organisaties

  • University of Amsterdam
  • Expect Jeugd
  • Clientbureau, Partners voor Jeugd
  • William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
  • Hogeschool van Amsterdam

Kenmerken

Projectnummer:
08450412310002
Looptijd: 7%
Looptijd: 7 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. M. van Nieuwenhuijzen
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Amsterdam