Mobiele menu

Effectieve opvoedingsstrategieën: Roken-, alcohol-, drugspecifieke opvoeding (gesubsidieerd vanuit LLC 2003-2008 + 2009)

Het Trimbos Instituut en Stivoro voeren in voorbereiding op de gezamenlijke campagne over roken-, alcohol- en cannabisopvoeding die in 2010 van start gaat, een state of the art studie uit naar overeenkomsten en verschillen tussen roken-, alcohol- en drugspecifieke opvoeding en andere leefstijlthema’s zoals seksuele opvoeding en opvoeding ten aanzien van gehoorschade.

Door middel van expertmeetings en literatuuronderzoeken worden opvoedingsadviezen van onderwerpen op elkaar afgestemd en onderzocht of specifieke doelgroepen met een gezamenlijke boodschap over alle onderwerpen kunnen worden benaderd.

De studie levert een rapport ‘Integrale aanpak opvoedingsadviezen ten aanzien van roken, drinken, drugsgebruik, seksueel risicogedrag en gehoorschade’ op en beschrijft de (on)mogelijkheden van een geïntegreerde aanpak.

Producten

Titel: Integrale aanpak opvoedingsadviezen Roken, drinken, drugsgebruik, seksueel risicogedrag en gehoorschade
Link: http://www.trimbos.nl/webwinkel

Verslagen


Eindverslag

Integrale aanpak opvoedingsadviezen ten aanzien van roken, drinken, drugsgebruik, seksueel risicogedrag en gehoorschade

In voorbereiding op de geïntegreerde campagne over roken-, alcohol- en cannabisopvoeding die in 2010 van start gaat, is in 2009 een state of the art studie uitgevoerd naar overeenkomsten en verschillen tussen roken-, alcohol- en drugspecifieke opvoeding en andere leefstijlthema’s zoals seksuele opvoeding en opvoeding ten aanzien van gehoorschade. Experts op het gebied van opvoeding in het algemeen en de specifieke opvoeding in de verschillende leefstijlthema’s en deskundigen vanuit de praktijk zijn bijeengekomen in twee expertmeetings om hun kennis over deze onderwerpen te delen. Waar de benodigde informatie ontbrak zijn aanvullende literatuursearches uitgevoerd, waarvan de resultaten aan de experts zijn voorgelegd. In de studie worden de mogelijkheden verkend om opvoedadviezen ten aanzien van roken-, alcohol- en drugsopvoeding op elkaar af te stemmen en specifieke doelgroepen met een gezamenlijke boodschap te benaderen. De studie levert informatie op over mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van een geïntegreerde aanpak van roken-, alcohol- en drugsopvoeding en van leefstijl in bredere zin. Dit project is in opdracht van het ZonMW programma Landelijke leefstijlcampagnes uitgevoerd door het Trimbos-instituut, Stivoro en Universiteit Utrecht.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
203500003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2009
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. I.G.H. Schulten
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut